Akademi Yapı ve Enerji

İletişim Bilgileri

Adres: Özbektaş İnşaat Ticaret Limited Şirketi Özsoy Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Özsoy Yapı ve Enerji Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Özsoy Yapı ve Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi İnkilap Mahallesi, Küçüksu Caddesi, No:81 / 2 Ümraniye, İstanbul, Türkiye

Yurt içinde ve dışında prefabrik vesair usullerle konut toplu konut site işyeri fabrika tesis ve sair binaların ve yapı birimlerin üretimini inşaatını montajını alım ve satımı ile bakım ve onarımlarını çevre düzenlemesini iç ve dış dekorasyon işlerini yapmak. Gerek kendine ve gerekse başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı ve diğer anlaşmalar yolu ile bina apartman villa işhanı iş merkezi devre mülk siteleri inşa etmek. Bunlar üzerinde kat mülkiyeti kanunu gereği kar irtifakı tevhid ifraz parselasyon intifa sükna gibi iş ve işlemler ile yol köprü demiryolu baraj iskele liman hava alanı boru hatları enerji nakil hatları su kanalları kanalisazyon ve benzeri alt yapı tesis ve müştemilatlarının inşaatını yapmak proje ve yerleştirme planlarını hazırlamak müşavirlik hizmetleri vermek. Şirketin üçüncü kişilerin kullandığı veya kullanacağı krediler için teminat olarak firma adına kayıtlı gayrimenkulleri ipotek edebilir, ettirebilir. Rehin ve ipotek ile ayni hakları kaldırabiilir ve feshedebilir. Şirketin iştigal konusu ile ilgili her türlü menkul, gayrimenkul araç ve malları kullanmak işletmek, almak, ve satmak, inşa etmek ettirmek kiralamak, kiraya vermek, bunlar üzerinde ipotek ve her türlü k anuni haklar tesis etmek ve ettirmek ve gerektiğinde fekketmek, gerek kendi ve gerekse iş veya ortaklık münasibetinde doğmuş ve doğacak borçlarını temin etmek üzere kendi gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis etmek veya ettirmek, ayrıca irtifa, intifa, sükna hakları ile medeni kanun hükümleri gereğince ayni ve gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizam ve kanuni işlemlerde bulunmak şirketin her türlü hukuki tasarruflarından mütevellit hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ipotek, menkul rehni, işletme rehni, velhasıl ayni ve şahsi her nevi teminat almak bütün bunlarla ilgili tapuda ve ticaret sicilinde tescil ve terkin işlemlerinde bulunmak. ve 9. 10. 2006 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.

Görüş yazabilmek için kayıt ol veya sitede oturum aç.

  Doyne Yapı ve Enerji Mühendislik

  Mürselpaşa Bulvarı No:22 Daire:14 Basmane, İzmir

  Termotek Yapı ve Enerji Teknolojileri Mühendislik

  Soğuksu Mah. Salkım Sok. No: 42 / 1 Beykoz, İstanbul

  Sfm Silkar Yapı ve Enerji Yönetimi Hizmetleri

  Orta Mah. Maltepe Cad. Silkar Plaza No: 6 Kat: 9 Topkapı, Zeytinburnu, İstanbul

  Shb Yapı ve Enerji

  Fener Kalamış Cad. Çınarlı Apt. No:72/14 Kadıköy, İstanbul

  Bilen Yapı ve Enerji

  Tavukçuyolu Cad. No: 239 / Yukarı Dudullu, Ümraniye, İstanbul

  Özsoy Yapı ve Enerji Sanayi Ticaret

  Küçüksu Cd. No: 81 Daire: 1, İnkılap, Ümraniye, İstanbul

  İzmirli Yapı Prefabrik Yapı ve Enerji Sistemleri

  Atatürk Blv. No: 75 Daire: 3, Özdere, Menderes, İzmir

  Herz Armaturen Yapı Tesisat ve Enerji Sistemleri

  Birsen Sok. No: 1 / 7 Küçükyalı, Maltepe, İstanbul

  Ericom Telekomünikasyon ve Enerji Teknolojileri

  Büyükdere Cad. Uso Center İş Merkezi No: 245 Kat: 17 34398 - Maslak, Şişli, İstanbul


  © 2016 TUBİBA Hakkımızda - İletişim

  Top