Atk Tekstil

İletişim Bilgileri

Adres: Fırın Sokak, No: 45 Kilise Karşısı Mecidiyeköy Mahallesi, Bomont Şişli, İstanbul, Türkiye

Tekstil mamulleri ve her nevi konfeksiyon emtiasının imalatı, alım ve satımı, taahhüt ve pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak ve Amaç ve konusuna ilişkin olarak yurt içinde ve yurt dışından uzun, orta ve kısa vadeli krediler, kefaletler alabilir, yurt içindeki ve yurt dışındaki mali ve sınai kuruluşlara borçlanabilir, bunlara kefaletler verebilir, gerekli kefalet, rehin ve gerekli diğer sözleşmeleri yapabilir. Şirket faaliyetleri iin her türlü menkulü ve gayrimenkulü, ipotekli ipoteksiz, rehinli, rehinsiz, dilerse üzerindeki her türlü hukuki vecibelerini ve her türlü şahsi ve ayni haklarla birlikte alabilir, ya da satabilir, aracılık yapabilir, menkul ve gayrimenkul mallarla ilgili olarak, Medeni Kanun borçlar kanunu, türk ticaret kanunu, icra iflas kanunu ile çeşitli mevzuat hükümlerinin hükmi şahıslara tanıdığı imkan ve yollar dairesinde çeşitli şekillerde iktisap edebilir, satabilir, devir edebilir; veya temellük edebilir keza bu yollarla elden çıkarabilir, keza sahibi bulunduğu ve edineceği menkul ve gayrimenkulleri takas trampa edebilir veya iştira hakkı tesis ve kabule, şirket işleri için lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde gerek şirket gerekse 3. şahıslar lehine rehin ve ipotek tesis edebilir, verebilir, kabul edebilir, ipotek fek edebilir, hak ve alacaklarının temini ve tahsili için ayni ve şahsi her türlü hak tesis edebilir, gerek şirket lehine gerekse başka şahıs veya hükmi şahıslar lehine banka veya kredi veren kurumlara açılmış veya açılacak kredilerin teminatını teşkil etmek üzere ipotek ettirebilir veya kefalet verebilir. Kendi veya başkalarının gayrimenkullerini teminat olarak gösterebilir. şirket, 3. gerçek kişilere veyahut diğer firmaların lehine kefalet verilmesine ilişkin yetki verebilir. Menkul, gayrimenkul hak veya tesisler kiralayabilir, kiraya verebilir, kira sözleşmelerini tapuya karşılıklı veya tek taraflı olarak şerh ettirebilir, inşa edebilir veya ettirir, işletir veya işlettirebilir, gayrimenkuller üzerinde irtifaklar, intifa hakları, kat mülkiyetleri, ifraz ve tevhit ve parselasyon için her türlü muamele ve tasarurfu yapabilir, taşınır ve taşınmaz mallar için satış vaadinde bulunabileceği gibi temlik muameleleri yapabilir ve bu hususta sözleşmeler akdedebilir keza faaliyetleri için lüzumlu görülecek her türlü menkul gayrimenkullerle ilgili bilumum ihalelere iştirak edebilir, ihaleye girebilir, taahhüt işlerine girişebilir,

Görüş yazabilmek için kayıt ol veya sitede oturum aç.

  Haritadaki konumu

  Atk Giyim Tekstil

  Saray Mah. Alemdağ Cad. Site Yolu Aksaray Sitesi 1. Kısım No: 58 Ümraniye, İstanbul

  Demirhan Tekstil

  Sanayi Mh. Atatürk Caddesi, Ekeler İş Merkezi, No: 57 / 16, Güngören, İstanbul

  Adamlar Tekstil

  Adamlar Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Sanayi Cad. Selvi Sok. No: 4-a Yenibosna, Bahçelievler, İstanbul

  Kompass Tekstil

  Turgut Reis Mah. Tekstil Kent A14 Blok No: 41 Esenler, İstanbul

  Tiksi Tekstil

  Kodaman Sok. No: 88. Tekstil Mer. Dükkan No: 49 Nişantaşı, İstanbul

  Ender Tekstil

  Merter Tekstil Mer. Gülsever Sk No: 21-11 / 13 İst. Çarşı Merter, Güngören, İstanbul

  Karar Tekstil

  Evren Mh. Koçman Caddesi, Güven Sokak, No: 1, Güneşli, Bağcılar, İstanbul

  Onz Tekstil

  Halkalı Caddesi, No: 198, Sefaköy, Küçükçekmece, İstanbul

  Atlas Tekstil Örme

  Bağlar Mh. Çeşmealtı Sokak, No: 27, Güneşli, Bağcılar, İstanbul

  Atlas Tekstil Örme konumu

  © 2016 TUBİBA Hakkımızda - İletişim

  Top