Birleşik Grup Tekstil

İletişim Bilgileri

Adres: Karaağaç Sokak, No: 14 Sanayi Mahallesi, Güngören, İstanbul, Türkiye

Tabi ve sentetik elyaftan mamul iplikler imal etmek, bu ipliklerden her çeşit kumaş ve manifatura mamulleriyle diğer tekstil mamullerini bizzat imali, imal ettirilmesi, ithali, ihracı, terbiye, kaşarlama, boyama, apre ve emprime işlerini yapmak, başkalarına yaptırmak ve, Yukarıda yazılı işletme mevzuuna giren bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. Yurt içinde ve yurt dışında şirket, amaç ve konusunun gerektirdiği tüm menkul ve gayrimenkul malları temellük edebilir ve bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir. Bu kabil malları satın alabilir, gereğinde tekrar satabilir, inşa edebilir, inşa ettirebilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir, gereğinde onarabilir veya genişletebilir. Şirket madde de sayılanlarla sınırlı olmaksızın, taşınmazlarla ilgili Türk medeni Kanunun hükümlerinde tanımlanan her türlü hukuki işlem ve tasarrufta bulunabilir, Yurt içinde ve dışında menkul, ayrimenkul eşya üzerindeki mülkiyet haklarını ve sınai ve ticari hakları devralıp, devredebilir ve bunlar üzerinde alım, satım, rehin veya ipotek tesisi dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü tasarrufi muameleler yapabilir, leyh ve aleyhinde her çeşit ayni, irtifak, kira şufa, sükna gayrimenkul mükellefiyeti, ipotek vesair hakları iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir, bu tasarruf muameleleri yönetim kurulu kararı ile yapılır. Şirket (alacaklarını güvence altına almak için) ipotekler alabilir ve diğer teminat ve güvenceler kabul ve fek edebilir. şirket, şirketin mevcut ve gelecekti borçlarını güvence altına almak için, kendi taşınmazları üzerinde ipotekler, rehinler, irtifaklar ve üst hakları oluşturabilir, bunları kaldırtabilir, ciranta sıfatıyla ticari senetler imza edebilir, poliçeleri ödeyebilir veya menkul kıymetleri garanti edebilir. Şirketin borçlarını güvence altına almak amacıyla şirket tarafından herhangi bir ipotek veya işletme rehni oluşturabilmesi için şirket yönetim kurulunun kararı gereklidir. Ticari siciline kaydedilmiş noter tasdikli imza sirkülerinde belirtildiği şekilde şirketi ilzam ve temsil edecek kişi veya kişiler, yönetim kurulu kararı ile ipotek veya ticari işletme rehni oluşturmaya ve başka kişiler yetkili kılınmadığı takdirde şirket adına her türlü ticari senedi keşideye, tescil için başvurmaya ve ilgili belgeleri imzalamaya yetkili olacakları belirtilmiştir.

Görüş yazabilmek için kayıt ol veya sitede oturum aç.

  Haritadaki konumu

  Birleşik Grup Tekstil İzmir Şubesi

  5746 Sk No:60 Mtk Sitesi Çamdibi Bornova, İzmir

  Acar Grup Tekstil - Çiğli Şubesi

  Büyük Çiğli Mahallesi Anadolu Cad. No:971 Çiğli, İzmir

  Acar Grup Tekstil İ ve - Gaziemir Şubesi

  Önder Cad. No:31, r Tülü İş Merkezi Gaziemir, İzmir

  Acar Grup Tekstil Karşıyaka - 3 Şubesi

  Donanmacı Mahallesi 1717 Sok. No:159, a Karşıyaka, İzmir

  Okyanus Grup Tekstil

  Mithatpaşa Cad. No:417, a Konak, İzmir

  Grup Tekstil İmalat

  Demirtaş Mah. Nazır İzzet Efendi Sok. No: 9 Zemin Kat Fatih Topçular Kışla Cad. Nur İş Merkezi No: 109 Daire: 72-73 Eyüp, İstanbul

  Kozan Grup Tekstil

  Hocahanı Cad. No: 12 Melek Han Tahtakale Mh. Eminönü Eminönü, İstanbul, Türkiye

  Grup Tekstil Ürünleri Sanayi

  Kuru Kuyu Sok. No: 22 Bostancı Mh. Kadıköy, İstanbul, Türkiye

  Alfa Grup Tekstil

  Gençtürk Cad. Çukurçeşme Sok. No: 12 Kemalpaşa Mh. Eminönü, İstanbul, Türkiye

  Alfa Grup Tekstil konumu

  © 2016 TUBİBA Hakkımızda - İletişim

  Top