Dilek Holding

İletişim Bilgileri

Adres: Cumhuriyet Caddesi, No:123 Kat:7 Harbiye, Şişli, İstanbul, Türkiye

Aracılık faaliyeti ve niteliğinde olmamak kaydıyla memlekette mevcut tasarrufların ve sermayenin birleşmesini teşvik ve temin ederek, teşebbüse müsait kuruluşların ve şirketlerin kurulmasına sermaye piyasasının yaratılmasına yardımcı olmak iştirak ettiği ve kurduğu şirketlerin kendi konularındaki çalışmalarını ve başarılarını arttırmak ve devamlılıklarını sağlamak Holding kendi maksat ve mevzu ile ilgili olmak üzere her türlü gayrimenkulu (gemi dahil) iktisap edebilir, bunları satabilir, kiralayabilir, intifa ve irtifak haklarına veya diğer şahsi ve ayni haklarla mükellef ve mücehhez kılabilir, ipotek tesis veya fek edebilir ve bu konuda tapu dairesinde tescil ve terkin işlemleri yapabilir. Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını temin etmek için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları verebilir. Bilcümle sermaye şirketlerinin her türlü finansmanını tekeffül edebilir özellikle bunlarla teminatlı ve teminatsız ödünç alma işlemlerini yapabilir bunlar lehine her nevi ayni ve şahsi teminat (ipotek) verebilir bu maksatla tapu dairesinde her nevi tescil ve terkin işlemleri yapabilir işletmelerin daha rasyonel ve verimli olmasını sağlayacak organizasyon tetkikleri yapabilir veya yaptırabilir bu şirket ve bunlara bağlı müessese ve işletmelerin ithalat ve ihracat işlerini organize etmek için gerekli tedbirleri alabilir gümrük depolama nakliye mali ve hukuki istişare gibi müşterek hizmetlerini ifa edebilir ve anasözleşmesinde ve 1. 7. 2002 tarihinde tescil edilen tadil mukavelesinde yazılı olan diğer işler.

Görüş yazabilmek için kayıt ol veya sitede oturum aç.

  İhlas Holding A.Ş.

  29 Ekim Caddesi, No: 11, İhlas Holding Merkez Binası, Yenibosna, Bahçelievler, İstanbul

  Doğan Holding

  Doğan Şirketler Grubu Holding A. Ş. Burhaniye Mh. Kısıklı Caddesi, No: 65 Pk: 34676, Kısıklı, Üsküdar, İstanbul

  Koç Holding A.Ş.

  Kuzguncuk Mh. Azizbey Sokak, No: 1, Koç Holding Genel Merkez, Pk: 34674, Nakkaştepe, İstanbul, Türkiye

  Yıldız Holding

  Kısıklı Mh. Ferah Caddesi, No: 1, Pk: 34692, Büyük Çamlıca, Üsküdar, İstanbul

  Borusan Holding A.Ş. Genel Müdürlük

  Baltalimanı Hisar Caddesi, No: 5, Perili Köşk, Rumeli Hisarı, Sarıyer, İstanbul

  Sabancı Holding

  Konaklar Mh. Büyükdere Caddesi, Çınar Sokak, Sabancı Center, Pk: 34330, Levent, Beşiktaş, İstanbul

  Uran Holding A.Ş.

  Kayışdağı Caddesi, Karaman Çiftlik Yolu, No: 47, E Blok, İçerenköy, Ataşehir, İstanbul

  Altınbaş Holding

  Dilmenler Caddesi, No: 26, Mahmutbey, Bağcılar, İstanbul

  Kale Holding A.Ş.

  Büyükdere Caddesi, Kaleseramik Binası, Pk: 34330, Levent, Beşiktaş, İstanbul


  © 2016 TUBİBA Hakkımızda - İletişim

  Top