Euronut

İletişim Bilgileri

Adres: Fulya Caddesi, No: 44 Polipen Fabrikası Arkası Cumhuriyet M., Silivri, İstanbul, Türkiye

Her türlü gıda maddesi ve kuruyemiş imalatı, işlenmesi, paketlenmesi, ambalajlanması, dağıtımı, pazarlanması, toptan ve perakende ticareti, ithalatı ve ihracatı Gayrimenkuller almak ve satmak gayrimenkuller üzerinde he çeşit tasarrufta bulunmak irtifak ve intifa hakları tesis etmek ve çözmek gerektiğinde gayrimenkulleri tevhit ve ifraz etmek cins tashihlerini yaptırmak şirkete ait gayimenkullerin bir bölümünün ilgili belediye ve kamu kuruluşu tarafından yol veya kamu hizmetine bedelsiz terk edilmesi zorunluluğu getirildiği takdirde bu terk işlemini yapmak şirketin menkul ve gayrimenkulleri üzerine gerek şirketin ve gerekse üçüncü kişi ve kuruluşların doğmuş veya doğacak borçlarının teminatını teşkil etmek üzere ipotek rehin vesair ayni haklra tesis etmek ve çözmek teminat veya başka ticari gayelerle 3. kişi ve kuruluşların menkul ve gayrimenkulleri üzerinde ipotek rehin vesair ayni haklra tesis etmek ve çözmek bunları devretmek veya başka şekillerde elden çıkarmak gayrimenkuller kiraya vermek üçüncü kişi ve kuruluşlardan her çeşit gayrimenkul kiralamak kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirmek ve şirketin anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Görüş yazabilmek için kayıt ol veya sitede oturum aç.


    © 2016 TUBİBA Hakkımızda - İletişim

    Top