Finteks Tekstil | Merkez

İletişim Bilgileri

Adres: Huzur Mahallesi, Oto Sanayi Sitesi, Ahmet Bayman Caddesi, No: 18, Pk: 34330, 4. Levent, Şişli, İstanbul, Türkiye

Her türlü tekstil sanayi mamulleri, her türlü konfeksiyon imalatı, tekstil sanayi için gerekli hammaddelerini tekstil sanayi yan ürünlerini iç ve dış giyimi kapsayan mamul ve yarı mamul moda ürünleri alım satımı, ithalatı, fason ve imalatını yapmak, bilumum pamuk, ipek, yün, suni ve sentetik elyaftan mamul iplik tekstil giyim ve konfeksiyon mamullerinin alımı, satımı, imalatı, pazarlaması, ihracat ve ithalatı ve Her türlü gayrimenkul satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakkı tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir, ipotekleri fek edebilir. Ticari İşletme Rehni yapabilir. Rehni fek edebilir, şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her çeşit muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir iktisap ettiği menkul ve gayrimenkulleri gerektiğinde tekrar satabilir. Şirket amaç ve konusunun gerektirdiği işleri gerçekleştirebilmek için gerektiğinde nakdi ve gayrinakdi krediler alabilir, bu krediyi temin edenler lehine gerektiğinde her çeşit teminatları ve kefaletleri verebilir, başkaları lehine ipotek ve rehin tesisi eder, başkalarından ipotek ve rehin alabilir, gerekli gördüğünde bu ipotekleri fekkeder veya ettirir. Lehine her türlü ve serbest dereceden istifade kaydıyla ipotek tesis edebilir, mevcut olan veya olabilecek ipotekleri fekkedebilir, kira akitlerinin tapuda tescillerini ve feklerini talep edebilir, ticari işletme rehni akdedebilir, her türlü tasarrufta bulunabilir Bilcümle gayrimenkuller üzerinde bina inşa edebilir, ettirebilir, kurulmuş tesisleri binaları satın alabilir, yahut kiralayabilir, nubları devir ve ferağ edebilir, ayrıca gayrimenkuller üzerinde intifa, irtifak, vesair haklar ile medeni kanun hükümleri gereğince ayni ve gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemler yapabilir, gene bunlar üzerinde mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir ve 16. 6. 2010 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.

 • 6 yıl önce - 2011-08-31 13:44:00

  gerçekten finteks iyi marka fasonlarıda oldukça iyi

Görüş yazabilmek için kayıt ol veya sitede oturum aç.

  Haritadaki konumu

  Finteks Tekstil

  Sanayi Mh. Kale Sokak, No: 3, Kat: 1, Güngören, İstanbul

  Manşet Tekstil- Merkez

  Kodaman Sok. No: 93/4 Meşrutiyet Mh. Osmanbey Şişli, İstanbul, Türkiye

  Gençal Tekstil - Merkez

  Madalyon Sok. No: 22 Meşrutiyet Mh. Nişantaşı Şişli, İstanbul, Türkiye

  Er-Tan Tekstil- Merkez

  Abide- İ Hürriyet Cad. No: 92 Merkez Mh. Şişli, İstanbul, Türkiye

  Selen Esmail Tekstil - Merkez

  Atatürk Bulvarı No:, İMÇ Çarşısı 1. Blok Dük:1212 Hacıkadın Mh. Unkapanı Eminönü, İstanbul, Türkiye

  Nuşa Tekstil - Merkez

  Fethibey Cad. No: 18 Daire: 2 Balabanağa Mh. Laleli Eminönü, İstanbul, Türkiye

  Flaş Tekstil - Merkez

  Sekbanbaşı Sok. No: 5 Daire: C Mimar Kemalettin Mh. Beyazıt Eminönü, İstanbul, Türkiye

  Budak Tekstil - Merkez

  Mercan Cad. No: 7 Mercan Mh. Beyazıt Eminönü, İstanbul, Türkiye

  Ceren Tekstil - Merkez

  Atatürk Cad. No: 32 Erman Pasajı Dük:5 Bağlarbaşı Mh. Maltepe, İstanbul, Türkiye

  Ceren Tekstil - Merkez konumu

  © 2016 TUBİBA Hakkımızda - İletişim

  Top