Mga Açıkhava Reklamcılık

İletişim Bilgileri

Adres: Esentepe Mahallesi, Tevfik Erdönmez Sokak, No:18 Şişli, İstanbul, Türkiye

Telefon: (0212) 217 5599

Faks Numarası: (0212) 356 3775

İşletme hakkındaki bilgiler

Firma Ünvanı: Mga Açıkhava Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Ticaret odası sicil kayıtlarına göre bu işletme 11 senedir faal

Firma tescil bilgileri

Firma sicil bilgilerini sadece üyeler görebilir. Oturum aç

Mga Açıkhava Reklamcılık hakkında

Şirket her türlü açık hava ve kapalı alanlar ile diğer her türlü mecrade reklam ve ilan işleri ile iştiğal etemk üzere kurulmuştur. Şirket lehine ve aleyhine mülkiyet irtifak intifa oturma hakkı inşaat üst hakkı gayrimenkul mülkiyeti gibi her türlü mülkiyetin gayri ayni haklar rehin ve ipotek ticari işletme rehni gibi hakları tesis ve tapuy tescil edebilir devir ve terkin edebilir şufa iştira vefa kira serbest dereceden istifade şartı satış vaadi gibi haklar tesis edebilir bunlar tapuya şerh verebilir devir ve şerhi terkin edebilir şirket menkul ve gayrimenkul mal varlığı değerleri üzerinde 3. kişiler lehine bu hakları gerek şirketin kendi borçları ve ticari faaliyetleri gerekse 3. kişilerin borçları için kurabilir 3. kişilerin her türlü kredi borcuna kefil olabilir bunlarla ilgili olarak menkul ve gayrimenkullerini 3. kişile rin borçlarına teminat gösterebilir ve bunları fek edebilir Şirket, aracılık yapmamak kaydı ile faaliyetleri için lüzumlu görülecek her ünü gayrimenkul malları veya gayrimenkuller hükmündeki hakları, her çeşit menkul mallar veya gayrimenkuller üzerindeki her çeşit ayni veya şahsi her türlü hakları satın alabilir, trampa, takas, iktisap, devir veya temellük edebileceği gibi terkin edebilir, elden çıkarabilir veya bunları kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar kapsamında 3, kişilerden her türlü ayni veya şahsi hak iktisap edebilir veya bunları verebilir. Şirketin işleri için lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul mallar ile ha ve tesisler üzerinde şirket için rehin ve ipotek tesis edebilir, kabul edebilir, fek edebilir, hak veya alacaklarının temini ve tahsili için ayni ve şahsi her türlü teminat verebilir, gösterebilir, alabilir, kendi veya başkasının gayrimenkullerini teminat olarak gösterebilir, menkul veya gayrimenkul ha ve tesisler kiralayabilir, inşa eder veya ettirir, işletir veya işlettirebilir, gayrimenkulleri üzerinde irtifalar, intifa hakları veya kat mülkiyeti tesis edebilir veya 3 . kişilere ayni haklar verebilir. Her türlü menkul, gayrimenkul ve gayri maddi hakkı iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, icabında alır veya sata, giriştiği iş taahhütlerinin gerektirdiği hallerde başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine rehin veya ipotek tesis edebilir, bunları fek edebilir veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap edebilir. ve 31. 12. 2010 tarihinde tescil edilen anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Haritadaki konumu (tahmini)

Harita yükleniyor...

Bu haritada gösterilen konum adres kullanılarak otomatik hesaplanmıştır. Konum bilgisi hatalı olabilir.

Görüşler

Görüş yazmak için lütfen giriş yapınız
Giriş yap Üye ol
Çıkış yap