Park Holding A.Ş.

İletişim Bilgileri

Adres: Paşalimanı Caddesi, No: 41, Pk: 34670, Paşalimanı, Üsküdar, İstanbul, Türkiye

Menkul mal, gemi dahil gayrimenkul mal ve hakları ifraz ve tevhit edebilir, satar, satın alır ve verir, inşa eder ve ettirir, kat karşılığı arsa alır, kat karşılığı gayrimenkul verebilir, kiralar, kiraya verir, ipotek dahil olmak üzere gayrimenkul hak ve kişilerle her çeşit ayni ve şahsi hakları leyh ve aleyhte iktisap ve tesis edebilir değiştirebilir, çözebilir bunları kurulmuş veya kurulacak şirketlere sermaye olarak koyabilir medeni kanunda yer alan üst hakkı sözleşmelerini imzalayabilir imzalandığı üst hakkı sözleşmeleri ile iktisab ettiği aynı şahsi ve gayrimenkul niteliğindeki tüm hakları tapu siciline tescil ve şerh ettirebilir. Dilerse akit ettiği süt hakkı sözleşmeleri ile iktisap ettiği bütün hakları gerek kendi gerekse üçüncü şahıs durumundaki hükmi ve gerçek kişilerin borçları için dilediği hükmi veya gerçek kişilere ipotek edebilir rehnedebilir. dilerse üst hakkı sözleşmeleri ile elde ettiği tüm ayni şahsı ve gayrimenkul niteliğindeki hakları dilediği gerçek veya tüzel kişilere dilediği bedellerle satabilir, kiralayabilir Şirket her türlü nakdi ve gayrinakdi, maddi ve gayrimaddi alacakları ve hakları ile şirkete karşı verilen taahhüt ve garantileri tahtı teminata almak için gayrimenkul ipoteği, menkul rehni, ticari işletme rehni, kefalet ve banka teminatları alabilir borcu temlik edebilir bu teminatları fesedebilir. Çözebilir gereğinde nakde çevirebilir veya iktisap edebilir ve Şirket bağlı ortaklıkları iştirakleri, iş ortaklıkları ve iş ittifakları ile yönetimine katıldığı şirket ve kuruluşların borç ve taahhütleri için yurt içi ve yurt dışı bankalar ve finansman kuruluşlarına yerli ve yabancı resmi dairelere, yurt içinde ve yurt dışında ticari ve diğer her türlü kuruluşa ve şahısa karşı kefalette bulunabilir, garanti verebilir, şirket varlıkları malları ve her türlü hakları üzerinde gayrimenkul ipoteği, menkul rehni ve işletme rehni verebilir, alacaklarını temlik edebilir ve benzeri teminatları verebilir. ve 28. 03. 2013 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.

Görüş yazabilmek için kayıt ol veya sitede oturum aç.

  Haritadaki konumu

  Tanmiyat Holding A.ş

  Esentepe Mah. Dergiler Sok. No: 4, Şişli, İstanbul

  Azizler Holding A.Ş.

  Balsu Cad. No: 7 Celaliye 34913 Silivri, İstanbul

  Hekim Holding A. Ş.

  Güzelyalı Mah. Egemen Sok. No: 11 Pendik / İstanbul

  İttifak Holding A. Ş.

  Selçuklu Kulesi (plaza Kat: 36 Selçuklu, Konya

  İhlas Holding A.Ş.

  29 Ekim Caddesi, No: 11, İhlas Holding Merkez Binası, Yenibosna, Bahçelievler, İstanbul

  Koç Holding A.Ş.

  Kuzguncuk Mh. Azizbey Sokak, No: 1, Koç Holding Genel Merkez, Pk: 34674, Nakkaştepe, İstanbul, Türkiye

  Tekfen Holding A.Ş.

  Kültür Mh. Budak Sokak, Tekfen Sitesi, A Blok, No: 7, Pk: 34340, Ulus, Beşiktaş, İstanbul

  Erdem Holding A.Ş.

  Nispetiye Caddesi, No: 101a, Pk: 34337, Etiler, Beşiktaş, İstanbul

  Turkcell Holding A.Ş.

  Levent Mh. Cömert Sokak, Yapı Kredi Plaza A-blok, No: 1/a, Kat: 16, Pk: 34330, Beşiktaş, İstanbul

  Turkcell Holding A.Ş. konumu

  © 2016 TUBİBA Hakkımızda - İletişim

  Top