Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. | Genel Müdürlük

İletişim Bilgileri

Adres: Abdurrahman Gazi Mahallesi, Güleryüz Caddesi, Bahariye Sokak, No: 23, Reysaş Genel Merkezi, Samandıra, Sancaktepe, İstanbul, Türkiye

Her tür vasıtalarla kara, deniz ve havada yük ve yolcu taşımacılığı yapmak, satın aldığı vasıtaları kiraya vermek. Konusuna giren işler için gerekli her türlü tesisat, teçhizat vasıtaları satın alır, kiralar, gayrimenkul satın alır, inşa eder, satar ve başkalarına kiralar ve kiraya verir, şirket mallarının teşhiri için teşhir ve satış yerleri açar, mevzuu ile ilgili bu faaliyetleri için faydalı know-how izin ruhsatname, ihtira beratı, imtiyaz alameti farika gibi hakları ihtiva eder, kullanır ve üçüncü şahıslara kısmen ya da tamamen kiralar, devreder, başkalarına ait olanları devralır, kuracağı tesis için gerek iç ve dış kredileri, dahili ve harici finansman kurumları ile yerli ve yabancı işletmelerden temin eder ve bunlar için gerekli her türlü tasarrufta bulunur. Şirket, gayrimenkulleri satın alabilir ve satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve bunları tekrar kiraya verebilir, rehin alabilir, tesis edilmiş olan rehinleri kaldırabilir, gerek doğrudan gerekse üçüncü kişilerden ipotek alabilir, tesis edilmiş olan ipotekleri kaldırabilir, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla portföyünde bulunan varlıklar üzerinde, gerek doğrudan gerekse üçüncü kişiler lehine rehin ve ipotek verebilir; üçüncü kişiler lehine tasarrufta bulunabilir, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı tesis edebilir, devir ve ferağ edebilir, bunlar haricinde, gayrimenkuller üzerinde şirket lehine sözleşmeden doğan şufa, vefa ve iştira hakları ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ve Medeni Kanun hükümlerine uygun olarak diğer ayni haklar tesis edebilir, yola veya yeşile terk, parka terk, taksim, takas, cins tashihi, ifraz, birleştirme(tevhit), parselasyon, bağışlama işlemleri dahil gereken tüm işlemleri yapabilir, bu hakları tescil, devir ve ferağ edebilir, hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra edebilir, bu hakları tesis edebilir, tesis edilmiş olan hakları kaldırabilir. ve 26. 6. 2009 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.

Görüş yazabilmek için kayıt ol veya sitede oturum aç.

  Haritadaki konumu

  Gratis İç ve Dış Ticaret A.Ş. - Genel Müdürlük

  Levent Mh. Cömert Sokak, Yapı Kredi Plaza C Blok, 1c Kat: 5, Levent, Beşiktaş, İstanbul

  Sürat Kargo Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri A.Ş.

  Mahmutbey Mh. Soğuksu Caddesi, No: 31, Bağcılar, İstanbul

  Metro Kargo Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri - Işıkkent İzmir Şubesi

  Egemenlik Mahallesi 6125 Sokak No:27 Ayküsan Ayakkabıcılar Sitesi Işıkkent Bornova, İzmir

  Transunıon Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri

  Atatürk Caddesi No:336 (1. Kordon) Onart Apt. Kat:3 Daire:3 Alsancak, İzmir

  Gür - Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret İzmir Şubesi

  Güzelbahçe Mahallesi Müzeyyen Senar Sokak No:179, İzmir

  Gür - Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret İzmir Şubesi konumu

  © 2016 TUBİBA Hakkımızda - İletişim

  Top