Açı Eğitim Öğretim Hizmetleri

İletişim bilgisi

FAKS:

0212 222 1228

ADRES:

GIT

Zeytinoğlu Cad. Yeşilay Sok. No: 4/a Akatlar, Beşiktaş, İstanbul

İşletme Hakkında

Açı Eğitim Öğretim Hizmetleri Anonim Şirketi

İlgili mercilerden izin almak kaydı ile eğitim sektöründe faaliyette bulunmak. Şirketin işlerinin konusu ile ilgili olarak her türlü makina ve tesisleri ve ayrıca taşınmaz malları iktisab etmek devir ve ferağ vermek, kiraya vermek, kiralamak tışınmazları üzerinde intifa irtifak sükna gayrimenkul mükellefiyet ve kat irtifakı tesis etmek, ipotek vermek, rehin vermek, rehin almak, rehinleri ve ipotekleri fesh ve tadil etmek. Şirketi işleri ile ilgili her türlü taşıt aracını satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek. Şirket maksadını gerçekleştirmek amacı ile yapacağı çalışmalarıyla ilgili her türlü sözleşmeleri imzalayabilir ve hukuki muameleleri yapabilir, menkul ve gayrimenkul mallarla menkul kıymetleri her çeşit hakları satın alabilir, yeniden imal ve inşa ettirebilir, bunları kiralayabilir, kiraya verebilir, devir, teslim, ipotek ve rehin edebilir, faaliyetinin gerektirdiği krediyi sağlayabilir, bu amaçla ayni ve nakdi her türlü teminat verebilir ve alabilir ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 417596 sicil no ile kayıtlı firma, 06 Nisan 1999 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: eğitim firma ito üyesi

Diğer bilgiler: