Sentim Bilişim A.Ş. - Merkez

İletişim bilgisi

TELEFON:

0216 554 8554

ARA

FAKS:

0216 554 8588

ADRES:

GIT

Altunizade Mh. Kısıklı Caddesi, No: 33 / 2, Altunizade, Üsküdar, İstanbul

İşletme Hakkında

Sentim Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Tüm bilgisayar ve yan donanımları, mikro film, faksimile ve bunlar gibi tüm bileşim sistemleri, tüm büro donanımları, endüstriyel büro otomasyonu, tüm yazılım sofware ve donanım harware faaliyetleri servis büro hizmetleri, bilgi işlem servisleri, malzeme doınanımları üzerine montaj, mühendislik proje ve müşavirlik hizmetleri ile yurt içinde yurt dışında bilgisayar iletişim sistemleri ile ilgili olamak üzere yurt içinde ve yurt dışında imalatını, ilamını, satımını, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak. Şirket konularına giren malların depolanması, nakli, tevzii için gerekli her türlü tesisat, teçhizat, vasıta, arazi ve bina satın alabilir, satabilir veya başkalarından kiralayabilir, kiraya verebilir. Şirket mallarının teşhiri için teşhir ve satış yerleri açabilir. Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü gayrimenkul iktisap edebilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir, alabilir, satabilir, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil edebilir veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap edebilir. Şirket sahibi bulunduğu veya diğer kişi ve kuruluşlara ait menkul ve gayrimenkullerini ipotek verebilir teminat olarak gösterebilir ve alacaklarına karşılık da menkul ve gayrimenkulleri ipotek alabilir, verebilir ve bu ipotekleri fekkedebilir. Şirket üçüncü şahısların borçlarına karşılık kendi gayrimenkul mallarını ipotek olarak verebilir, teminat olarak gösterebilir, rehnedebilir, kefil olabilir. Kendi alacaklarına karşılık olarak üçüncü şahısların gayrimenkul mallarını ipotek ve teminat olarak alabilir. ve 31. 12. 2009 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 347761 sicil no ile kayıtlı firma, 07 Haziran 1996 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: bilişim firma ito üyesi

Diğer bilgiler:

Linkler:

http://www.sentim.com.tr