Akademi Yapı ve Enerji

İletişim Bilgileri

Adres: Özbektaş İnşaat Ticaret Limited Şirketi Özsoy Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Özsoy Yapı ve Enerji Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Özsoy Yapı ve Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi İnkilap Mahallesi, Küçüksu Caddesi, No:81 / 2 Ümraniye, İstanbul, Türkiye

Telefon: (0216) 443 7977

Faks Numarası: (0216) 443 5129

İşletme hakkındaki bilgiler

Firma Ünvanı: Akademi Yapı ve Enerji San. Tic. Anonim Şirketi

Ticaret odası sicil kayıtlarına göre bu işletme 17 senedir faal

Firma tescil bilgileri

Firma sicil bilgilerini sadece üyeler görebilir. Oturum aç

Akademi Yapı ve Enerji hakkında

Yurt içinde ve dışında prefabrik vesair usullerle konut toplu konut site işyeri fabrika tesis ve sair binaların ve yapı birimlerin üretimini inşaatını montajını alım ve satımı ile bakım ve onarımlarını çevre düzenlemesini iç ve dış dekorasyon işlerini yapmak. Gerek kendine ve gerekse başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı ve diğer anlaşmalar yolu ile bina apartman villa işhanı iş merkezi devre mülk siteleri inşa etmek. Bunlar üzerinde kat mülkiyeti kanunu gereği kar irtifakı tevhid ifraz parselasyon intifa sükna gibi iş ve işlemler ile yol köprü demiryolu baraj iskele liman hava alanı boru hatları enerji nakil hatları su kanalları kanalisazyon ve benzeri alt yapı tesis ve müştemilatlarının inşaatını yapmak proje ve yerleştirme planlarını hazırlamak müşavirlik hizmetleri vermek. Şirketin üçüncü kişilerin kullandığı veya kullanacağı krediler için teminat olarak firma adına kayıtlı gayrimenkulleri ipotek edebilir, ettirebilir. Rehin ve ipotek ile ayni hakları kaldırabiilir ve feshedebilir. Şirketin iştigal konusu ile ilgili her türlü menkul, gayrimenkul araç ve malları kullanmak işletmek, almak, ve satmak, inşa etmek ettirmek kiralamak, kiraya vermek, bunlar üzerinde ipotek ve her türlü k anuni haklar tesis etmek ve ettirmek ve gerektiğinde fekketmek, gerek kendi ve gerekse iş veya ortaklık münasibetinde doğmuş ve doğacak borçlarını temin etmek üzere kendi gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis etmek veya ettirmek, ayrıca irtifa, intifa, sükna hakları ile medeni kanun hükümleri gereğince ayni ve gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizam ve kanuni işlemlerde bulunmak şirketin her türlü hukuki tasarruflarından mütevellit hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ipotek, menkul rehni, işletme rehni, velhasıl ayni ve şahsi her nevi teminat almak bütün bunlarla ilgili tapuda ve ticaret sicilinde tescil ve terkin işlemlerinde bulunmak. ve 9. 10. 2006 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.

Haritadaki konumu (tahmini)

Harita yükleniyor...

Bu haritada gösterilen konum adres kullanılarak otomatik hesaplanmıştır. Konum bilgisi hatalı olabilir.

Görüşler

Görüş yazmak için lütfen giriş yapınız
Giriş yap Üye ol
Çıkış yap