Akademik

İletişim bilgisi

TELEFON:

0216 388 7448

ARA

ADRES:

GIT

Cumhuriyet Cad. No: 114/8 Esenyalı Mh. Pendik, İstanbul, Türkiye

İşletme Hakkında

Akademik Danışmanlık Yönetim ve Eğitim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi

Eğitim ve öğretim hizmetleri konusunda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının izin verdiği her seviyede ana okulu, ilköğretim okulu lise üniversite açabilir özel, özel eğitim ve öğretim okulları etüd evleri, çocuk yuvaları özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri açabilir, işletebilir Her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir ipotek alabilir ipotek verebilir ve ipotekleri fevk edebilir şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı kat mülkiyeti tesis edebilir her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi ifraz tevhid taksim parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir ve şirketin anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 630665 sicil no ile kayıtlı firma, 22 Haziran 2007 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: eğitim danışmanlığı firma ito üyesi

Diğer bilgiler:

Benzer Yerler: