Akel İnşaat ve Tesisat

İletişim bilgisi

TELEFON:

0216 522 6909

ARA

ADRES:

GIT

Orhanlı Beldesi Mescit Mah. Millet Cad. No:1 Tuzla, İstanbul

İşletme Hakkında

Akel İnşaat ve Tesisat Limited Şirketi

Şirket prefabrik standart çeşitli yapılar, ambar, depo, hangar, garaj, atölye, atrepo, konut, toplu konut, okul, hastane binaları, oteller, moteller, turistik tesisler, fabrikalar, petrol tasfiyehaneleri, yeraltı yerüstü petrol tankları ve tesisleri, petrol, tabii gaz vs. boru hatları ile havai hatlar, köprüler, iskeleler, ağır ve geniş hacımlı çelik yapılar, silolar, basınçlı kaplar, depolama tankları, ekipman montajı, her türlü montaj demontaj işleri ile sair hertürlü inşaat montaj ve tesisat işlerini yapar, bu işleri yapmak için fabrikalar kurar satın alır, kiralar, satar ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 227885 sicil no ile kayıtlı firma, 22 Ekim 1986 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: firma ito üyesi

Diğer bilgiler: