Aktan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik

İletişim bilgisi

TELEFON:

0212 274 1747

ARA

FAKS:

0212 266 2763

ADRES:

GIT

Vefabayırı Sok. Gayrettepe İş Mrk. No: 6 C Blok D: 1 Gayrettepe, İstanbul

İşletme Hakkında

Aktan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

Yeminli Mali Müşavirlik kapsamındaki işleri yapacak meslekdaşları biraraya getirerek onların topluca çalışmalarını sağlamak, tanıtımları ve yardımcı hizmetlerini ortaklaşa gördürmek yoluyla etkinliklerini arttırmak, Bu mesleğin konusu olan gerçek ve tüzel kişiler ile vakıf, dernek gibi kurumlara ait teşebbüs ve işletmelerin muhasebe sistemlerini kurar, geliştirir, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenler veya bu konularda müşavirlik yapar yada yaptırır ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 300317 sicil no ile kayıtlı firma, 29 Haziran 1993 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: mali müşavirlik denetim mali müşavirlik firma ito üyesi

Diğer bilgiler: