Akyar Turizm ve Ticaret

İletişim bilgisi

TELEFON:

0216 390 6161

ARA

FAKS:

0216 491 1135

ADRES:

GIT

İnönü Mah. Cumhuriyet Cad. No:59 Şakirpaşa İşhanı Kat 5 Elmadağ, Şişli, İstanbul

İşletme Hakkında

Akyar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi

Yurt içinde her türlü turistik oteller, moteller, kamp yerleri, tatil köyleri, devre mülk kanunu esaslarına göre kurulmuş her türlü tesisleri inşa etmek, satın almak, üçüncü şahıs ve kuruluşlara kiralamak veya gayrimenkuller kiralayarak işletmek. Turizm alanında turistik otel, motel, kamping, devre mülklerinin dahilinde veya dilediği yerde yiyecek, içecek servisleri, restorant, kafeterya, bar, çayhane, diskotek, gazino ve benzeri yerleri işletmek, yiyecek, içecek, bakliyat, sebze ve meyve türünde yiyecek maddelerinin ticaretinin yapmak, her türlü turistik mahalde oturanların yurt içi ve yurt dışı taşımacılığını yapmak, onların haberleşmelerini sağlayacak tesisler işletmek ve posta acentalığı almak, bu yerleri kiralamak, satın almak, işletmek, inşaa etmek Şirket amacına uygun olarak her türlü ticari faaliyetlerde bulunabilir. Her türlü ihracat ve ithalatta bulunabilir, menkul ve gayrimenkuller iktisap edebilir, sahip olduğu gayrimenkuller üzerinde kat mülkiyeti devremülk hakkı tesis edebilir, bu gayrimenkulleri başkalarına satabilir alabilir kiralar ve kiraya verebilir şirket mal ve varlığını ipotek edebilir lehe ipotek alabilir lehine olan ipoteği fekkedebilir bir başka şahsın veya şirketin borcu için kefil olabilir gayrimenkuller üzerine tesis edebilir gayrimenkullerini bedelli veya bedelsiz üçüncü şahıslara ve devlet dairelerine hibe edebilir ve 9. 5. 1990 ve 12. 6. 1998 tarihinde tescil edilen tadil mukavelelerinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 226595 sicil no ile kayıtlı firma, 02 Eylül 1986 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: firma ito üyesi

Diğer bilgiler: