Alarm Yangın Söndürme

İletişim bilgisi

TELEFON:

0212 875 9477

ARA

CEP TELEFONU:

0212 875 9478

ARA

FAKS:

0212 875 9482

ADRES:

GIT

İkitelli Org. San. Böl. Tormak San. Sit. L-blok No: 27 Başakşehir - İstanbul / Türkiye

İşletme Hakkında

Alarm Yangın Söndürme Cihazları San. ve Tic. Ltd. Şirketi

Şirket aşağıdaki fıkaralarda yazılı mamül yarı mamül veya hammaddenin ithalat ve ihracatını ve ayrıca gereğinde bu malların üzerinde mümessillik, bayilik acentelik işlemlerini ve yine bu malların imalatı ve iç ticaretini yapar. Her nevi seyyar, sabit ve tekerlikli yangın söndürme cihazları her nevi yangın söndürme cihazlarının yedek parça yangın söndürme ile ilgili bilumum teçhizat ve aksesuarlı Her nevi yangın emniyet tertibatları her türlü sirenler otomatik mekanik veya elektrik kumandalı alarm sistemleri duman dedektörleri duman damperleri yangın çıkış kapı ve merdivenleri ve her nevi yangından kaçış sistemleri, Şirket amacını ve konusunu gerçekleştirebilmek için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiraya almak, gayrimenkuller üzerinde leyh ve aleyhte olmak üzere ipotek almak, vermek ve fekketmek, irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, iktisap, devir ve ferağ etmek, fabrika satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek ve leasing faaliyetlerinde bulunmak ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 320456 sicil no ile kayıtlı firma, 11 Kasım 1994 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: yangın söndürme malzemesi firma ito üyesi

Diğer bilgiler:

Linkler:

www.alarmyangin.com

E-POSTA:

teknik@alarmyangin.com

Benzer Yerler: