Albayraklar Gayrimenkul Yatırım İnşaat

İletişim bilgisi

TELEFON:

0212 441 2412

ARA

FAKS:

0212 441 2412

ADRES:

GIT

Kirazlı Mah. Bayramoğlu Sok. No:10 Bağcılar, İstanbul

İşletme Hakkında

Albayraklar Gayrimenkul Yatırım İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Her türlü inşaat taahhüt işleri ve müteahhitlikler konut işyeri ticarethane inşaatları yapmak. Gayrimenkul almak satmak kiralamak ve kiraya vermek. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir, Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat irtifakı kat mülkiyeti tesis edebilir her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi ifraz tevhid taksim parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir, gayrimenkul almak satmak kiralamak kiraya vermek Şirket amacı ve uğraş konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı olan ihtira hak ve beratları lisans imtiyaz telif haklarını marka model resim ve ticaret ünvanlarını know-how gibi gayri maddi hakları iktisap etmek kiralamak kiraya vermek satmak üzerinde intifa ve rehin hakları tanımak gibi hukuki tasarruflarda bulunmak, ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 638935 sicil no ile kayıtlı firma, 14 Eylül 2007 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: firma ito üyesi

Diğer bilgiler: