Ali Kuyumcu

İletişim bilgisi

TELEFON:

0212 527 6585

ARA

ADRES:

GIT

Hacı Çeşme Sok. No: 7 Kapalıçarşı Eminönü, İstanbul, Türkiye

İşletme Hakkında

Ali Kuyumcu ve Oğulları Kuyumculuk Turizm Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

Her türlü altın, gümüş, bronz ve kıymetli taşlar, mücevherat ve bunların mamülleri, Şirket maksat ve mevzuuna giren malların, maddelerin mamüllerin, ürünlerin, makinaların, cihazların alımını, satımını, imalatını, ithalatını, ihracatını, pazarlamasını, komisyonculuğunu, mümessilliğini, genel dağıtıcılığını, dahili ticaretini yapmak Mümessillik anlaşmaları yapmak, Gereken makina, tesis, bina gibi gayrimenkul mallar satın almak, kiralayabilmek, bunların alım satımını, komisyonculuğunu yapmak ve bunlar üzerinde her türlü haklar tesis ve fek etmek, gerektiğinde ipotek almak, vermek, fek etmek, kefalet vermek ve almak, teminat göstermek İşin gereği başkalarının malları ve menkul malları ve gayrimenkulleri üzerinde ayni haklar tesis ve fek etmek, gerektiğinde ipotek almak vermek, fek etmek, kefalet almak ve vermek Şirketin 3. kişilerin borçları ve kredileri için 3. üncü kişilere yurt dışında ve yurt içinde kredi sağlayan her türlü özel ve kamusal kurumlara bankalar mevcudunda bulunan malları menkulleri gayrimenkulleri teminat göstermek alacaklı şahıs ve müesesselere ipotek vermek kefalet vermek fek etmek. Şirket maksat ve mevzuuna giren işleri gerçekleştirebilmek için yurt içinde ve dışında bankalar ve diğer mali kuruluşlarla kredi sağlayan her türlü özel ve kamusal kurumlarla ilişkin kurmak, kredi sağlamak, sağlanacak krediler için teminat göstermek, şirkete ait veya başkalarına ait menkul malları ve gayrimenkul malları, alacaklı şahıs ve müesseselere ipotek etmek ana sözleşmesinde ve 11. 12. 2002 tarihinde tescil edilen tadil mukavelesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 297998 sicil no ile kayıtlı firma, 14 Nisan 1993 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: kuyumcu firma ito üyesi

Diğer bilgiler: