Alman Liseliler Kültür ve Eğitim Vakfı Özel Anaokulu

İletişim bilgisi

TELEFON:

0212 886 8840

ARA

FAKS:

0212 886 8855

ADRES:

GIT

Alman Liseliler Kültür ve Eğitim Vakfı Özel Anaokulu, Akçaburgaz Çiftliği Mevkii B. Çekmece, İstanbul, Büyükçekmece

İşletme Hakkında

Alman Liseliler Kültür ve Eğitim Vakfı Alkev-özel Öğretim Kurumları İktisadi İşletmesi

Vakfın amacı Alman Liseliler ile öğretmen arasında dayanışmayı güçlendirmek, Alman Lisesi'nde yürütülen eğitimi daha yüksek düzeye yükseltmek, çağdaş demokratik anlayışa sahip laiklik ilkesine bağlı genç kuşakların yetişmesini sağlamak, öğrencilere ve Alman Lisesi'ne belirli esaslar çerçevesinde maddi katkıda bulunmak ve daha nitelikli eğitim için gerek duyulan ekonomik, kültürel ve sosyal alt yapının teminine yardımcı olmak, lisans ve lisan üstü eğitimlerine destek olmak ve Alman Liselilerin eğitim sonrası yaşantılarında dayanışmayı sürdürecek ortam ve koşulları sağlamaktır, Borç alabilir ve verebilir taşınmaz ve taşınır mallar ile menkul değerleri ve her türlü hakları edinebilir satabilir rehin ve ipotek edebilir ipotek alabilir, Benzer amaca yönelik vakıf dernek ve kuruluşlarla birlikte taşınmaz ve taşınır mallar edinebilir,
İstanbul Ticaret Odası'na 438086 sicil no ile kayıtlı firma, 12 Mayıs 2000 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: okul özel okul anaokulu firma ito üyesi

Diğer bilgiler:

Linkler:

www.alkev.kiz.tr

Benzer Yerler: