Altınbaş Holding

İletişim Bilgileri

Adres: Dilmenler Caddesi, No: 26, Mahmutbey, Bağcılar, İstanbul, Türkiye

Telefon: (0212) 604 0000

Faks Numarası: (0212) 445 0407

Holding hakkındaki bilgiler

Firma/Kurum Ünvanı: Altınbaş Holding Anonim Şirketi

Web sitesi:

Ticaret odası sicil kayıtlarına göre bu işletme 21 senedir faal

Firma tescil bilgileri

Firma sicil bilgilerini sadece üyeler görebilir. Oturum aç

Altınbaş Holding hakkında

Portföy işletmeciliği ve borsa bankerliği ve aracılığı faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla çeşitli menkul kıymetler üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, şirket mevzuu çerçevesi içinde her türlü iktisap ve borçları iltizam edebilir ve, MADDE 4. GAYRİMENKUL EDİNİLMESİ: HOLDİNG amaç ve faaliyet konusunun gerçekleşmesi için lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir. Alım ve satımını yapabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. bu doğrultuda her türlü sözleşmeyi akdedebilir, her türlü sözleşmeyi ve kira sözleşmelerini tapu siciline şerh verebilir, her türlü şerhi tapu sicilinden terkin edebilir. Teminatlı veya teminatsız her türlü para istikraz edebilir. Alacaklarına karşılık lehine rehin veya ipotek alabilir. Özelilkle mal varlığına dahil menkul ve gayrimenkuller üzerine alacaklılar veya 3. şahıslar lehine ipotek ve rehin tesis edebilir, kefil olabilir. Her türlü teminat tesis edebilir. İntifa, irtifak, sükna hkakı tesisi, menkullerin rehnedilmesi, ticari işletme rehni tesisini yapabilir, bu doğrultuda yapılan sözleşmeleri tapu siciline şerh verebilir, gerek tüm hukuki mevuat ve gerekse belediye mevzuatı gereği gerekse diğer her türlü durumlarda tapularda yapılması gereken bedelli ve bedelsiz yola terk, feragat, ferağ ifraz tevhid ve bağış sözleşmelerinin yapılması, plan tadil ve parselasyon işlemlerine muvafakat şirket gayrimenkulleri üzerindeher türlü ayni hak ve sınırlı ayni hak tesisi, şirket lehine tesis edilecek olan sınırlı ayni hakların kabulü, borcun nakli nakli ve alacağın temliki sözleşmelerinin imzalanması, Tapu müdürlükleri ve dairelerinde her türlü işlemleri, ayrıca yenilik doğuracak işlemleri yapmaya, gayrimenkullerin cins tahsisini yapmaya, Medeni kanun hükümleri gereğince ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapabilir. holdinge ait veya başkalarının gayrimenkulleri üzerinde ipotek veya başkaca ayni ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları fek ettirebilir ve bunları kısmen veya tamamen kiraya verebilir. HOLDİNG amaç ve faaliyet konusunun gerçekleşmesi için ipotek karşılığı veya teminatsız olarak ödünç alabilir. Ayrıca irtifak, intifa ve süna hakları ile medeni kanun hükümleri çerçevesinde sair ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemler yapabilir. HOLDİNG hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir.

İlgili aramalar

Haritadaki konumu

Altınbaş Holding nerede?. Yukarıdaki haritada görüntüleyebilirsiniz.

Yol tarifi

Altınbaş Holding yerleşkesine nasıl gidileceğini öğren.

Sokak görünümü

Bu özellik bazı bölgelerde çalışmayabilir.

Görüşler

Görüş yazmak için lütfen giriş yapınız
Giriş yap Üye ol
Çıkış yap
Diğer yorumları göster

-