Amasya İş Güvenliği Hizmetleri

İletişim Bilgileri

Adres: Gümüşlü Camii Yanı Şato Apartmanı, No: 26 Amasya Merkez, Amasya, Türkiye

Telefon: (0538) 936 9500

İşletme hakkındaki bilgiler

İlgili Kişi: Oğuzhan Polat

Firma/Kurum Ünvanı: Amasya İş Güvenliği Hizmetleri

Web sitesi:

E-mail: info@isghizmetleri.com

Amasya İş Güvenliği Hizmetleri hakkında

alışanların İş sağlığı ve Güvenliği Eğitim Usulleri Hakkındaki Yönetmeliğe” göre çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almaları bir zorunluluktur. Bu kapsam çerçevesinde, İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimler firmamız tarafından verilmektedir.

· Eğitimlerimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından sertifikalı iş güvenliği uzmanları tarafından verilmektedir.
· Eğitimlerimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Merkezinden onaylı, Eğitici Eğitimi sertifikasına sahip uzmanlar tarafından hazırlanmaktadır.
· Katılımcılara, Eğitim sonunda, yasal zorunluluk olan, Bilgi seviye ölçme ve değerlendirme sınavı yapılmaktadır.
· Eğitim katılım belgelerinin, personel özlük dosyalarında bulundurulması yasal bir zorunluluk olduğundan gerekli takip yapılmaktadır.
· İş Sağlığı ve güvenliği konularına ilişkin yıllık eğitim planları hazırlanmaktadır.


ACİL DURUM

Binaların yangından korunma yönetmeliği gereği, İşyerlerinde Acil Durum Ekiplerini oluşturulması ve Acil durum eylem planını hazırlaması yasal bir zorunluluktur. Bu kapsamda işyerlerinde;

· Acil Durum Planı,
· Acil durum ekiplerini,
· Acil durum ekiplerinin görev talimatlarını,
· Acil çıkış ve alternatif çıkış istikametlerini,

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU

İş Sağlığı ve güvenliği kurulları hakkındaki yönetmelik kapsamında, 50 kişi ve üzeri işçi çalıştıran kuruluşlarda mevzuata uygun olarak, iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulması zorunluluğu vardır. Bu kapsama göre,

· İş sağlığı ve güvenliği kurulunun mevzuata uygun olarak atamasının yapılması,
· Kurul seçiminin yapılması,
· Kurul üyelerine, İş sağlığı güvenliği kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları-İş kazası kök neden analizi eğitimi verilmesi,
· Katılımcılara katılım belgesi düzenlenmesi,
· Kurulun ilk toplantı tutanağının hazırlanması hizmetleri yapılarak rapor düzenlenmektedir

· Toplanma bölgelerini oluşturup, rapor olarak sunmaktayız.

“İş sağlığı ve güvenliği-kimyasallar ile çalışma yönetmeliğine” göre, işyerlerinde, risk analizi ve değerlendirmesi firmamız tarafından yapılmaktadır. Yapılan çalışma sonunda işyerlerinde tehlike kaynakları incelenip, önleme tedbirleri belirlenmektedir. Bu duruma istinaden işyerleri için;
RİSK ANALİZİ

· Risk Analizi değerlendirme prosedürü hazırlanmaktadır
· Risk Analizi değerlendirme raporu düzenlenmektedir
· Risk analizi sonuçlarına göre, saha aksiyon planları hazırlanmaktadır.
· Risk Analizi sonucuna göre, iş sağlığı ve güvenliği çalışma talimatı hazırlanmaktadır.
· Risk analizi sonuçlarına göre, çalışılan ortam ve yapılacak işe göre kullanılması gerekecek kişisel koruyucu donanımlar
belirlenmektedir.
· Risk Analizi sonuçlarına göre, çalışılan ortam ve yapılacak işe göre asılacak uyarı levhaları belirlenmektedir.

YANGIN VE YANGINDAN KORUNMA

. Yangın ve yangından korunma eğitimi ile, Yangın söndürme, alarm ve tahliye tatbikatı yaparak, ilgili belgeleri düzenlemekteyiz.

İlgili aramalar

Haritadaki konumu

Amasya İş Güvenliği Hizmetleri nerede?. Yukarıdaki haritada görüntüleyebilirsiniz.

Yol tarifi

Amasya İş Güvenliği Hizmetleri yerleşkesine nasıl gidileceğini öğren.

Sokak görünümü

Bu özellik bazı bölgelerde çalışmayabilir.

Görüşler

Görüş yazmak için lütfen giriş yapınız
Giriş yap Üye ol
Çıkış yap