Amplıo Emlak Yatırım

İletişim Bilgileri

Adres: Eski Büyükdere Caddesi, No:14 Park Plaza 1. B. Kat:3 Nolu Bağ. Bölüm Maslak, Şişli, İstanbul, Türkiye

Telefon: (0212) 276 5200

İşletme hakkındaki bilgiler

Firma Ünvanı: Amplıo Emlak Yatırım Anonim Şirketi

Ticaret odası sicil kayıtlarına göre bu işletme 9 senedir faal

Firma tescil bilgileri

Firma sicil bilgilerini sadece üyeler görebilir. Oturum aç

Amplıo Emlak Yatırım hakkında

Her türlü inşaat taahhüt işleri;konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak ve Her türlü gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek, Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek, Yukarıda belirtilen amaçlar için gerekli görüldüğü takdirde, gayrimenkul satın almak devretmek, kiralamak, tesisler kurmak bunları bizzat veya 3. kişilere inşa ettirmek, 3. kişilere verilecek inşa işleri ile ilgili ihale açmak; gayrimenkuller üzerinde kat mülkiyeti intifa hakkı ve sükna hakları ile Türk Ticaret Kanununda geçen şirket leh ve aleyhindeki diğer tüm hakları kullanmak; söz konusu gayrimenkulleri teminat olarak göstermek kendi lehine veya 3. şahıslar lehine ipotek etmek; şirket ve işletmeler için 3. kişilere karşı kefil olmak, satış vaadi sözleşmeleri imzalamak İştigal konusuyla ilgili, iç ve dış piyasadan uzun orta ve kısa vadeli krediler almak; bu nedenle de ilgili müesseselerle anlaşmalar yapmak, şirketin ihtiyaç duyacağı istikrazlarda bulunmak; şirket alacaklarını teminat altına almak için gayrimenkul ve menkul rehini almak, fek ve tadil etmek ve şirket mevzuundan mütevellit olan borçlar için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehini vermek, fek ve tadil etmek ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Haritadaki konumu (tahmini)

Harita yükleniyor...

Bu haritada gösterilen konum adres kullanılarak otomatik hesaplanmıştır. Konum bilgisi hatalı olabilir.

Görüşler

Görüş yazmak için lütfen giriş yapınız
Giriş yap Üye ol
Çıkış yap