Anka

İletişim bilgisi

TELEFON:

0216 465 7404

ARA

ADRES:

GIT

Begonya Cad. No: 56/B Göztepe Mevkii Göksu Evleri Kat: 3-4 Göksu Mh. Beykoz, İstanbul, Türkiye

İşletme Hakkında

Ankafergana Eğitim Yönetim Danışmanlığı Organizasyon İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret A. Ş.

Firmaların ve her türlü işyerlerinin ve gerek kamu kurum ve kuruluşların gereksede vakıf dernek, borsa, sendika, . . . . . . Kanun ve tüzüklere ve uluslararası anlaşmalara uygun olmak kaydıyle özel ve tüzel kişilere yönelik siyasi danışmanlık hizmeti vermek. Ana amacına uygun olmak kaydı ile ihtiyacı olan menkul ve gayrı menkul malları satın alabilir, ihtiyacından fazla olanları satabilir. Gayri menkul ve menkul mallar kiralayabilir kendisine ait olanları kiraya verebilir. Şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek rehin kefalet ve diğer teminatlar vermek almak ipotek tesis ve fek edilmesi ticari işletme rehini akdedilmesi ve 8. 1. 2007 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 492052 sicil no ile kayıtlı firma, 06 Şubat 2003 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: danışmanlık firma ito üyesi

Diğer bilgiler: