As-kent İnşaat Ticaret ve Sanayi

İletişim bilgisi

ADRES:

GIT

Aynalı Çeşme Cad. No: 2/2 Tepebaşı, Beyoğlu, İstanbul

İşletme Hakkında

As-kent İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

Bayındırlık, inşaat, taahhüt ve yapı sanayiinin emtea ve malzemelerinin, izolasyon maddelerinin imali, ithali, ihracatı ve dahili ticareti. Sosyal, toplu ve münferit konut, han, çarşı, işyeri, fabrika binaları, okul, hastane, oteller, moteller, turistik tesisler, spor tesisleri, petrol tasfiyehaneleri, petrol tankları, ofisler yapımı ve inşaat işleri, prefabrik konut ve çelik konstrüksiyon işleri İşletme amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için menkul ve gayrimenkul iktisap etmek, iktisap ettiği menkul ve gayrimenkulleri başkalarına devretmek, bunların üzerinde ipotek vesair ayni hakları tesis etmek, kiraya vermek, başkalarının tesis, menkul ve gayrimenkulleri üzerinde hak ve alacakların temini için ayni, şahsi ve her türlü rehin, ipotek ve teminat alabilmek ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 225280 sicil no ile kayıtlı firma, 04 Temmuz 1986 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: inşaat ticaret firma ito üyesi

Diğer bilgiler: