Aşarmak Otomotiv

İletişim bilgisi

ADRES:

GIT

Kızıltoprak Zühtü Paşa Mah. Rüştiye Sok. No: 25 Kadıköy, İstanbul

İşletme Hakkında

Aşarmak Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şirketi

Her türlü benzinli ve motorlu otomobil, otobüs, kamyon kamyonet ve benzeri kara nakil vasıtalarının alımı, satımı pazarlama, ihraç ve ithalini yapmak, yedek parçalarının malzeme ve aksamlarının alım, satımı, ihraç ve ithalini yapmak ve 6. 9. 2006 tarihinde tescil edilen ortaklar kurulu kararında yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 382294 sicil no ile kayıtlı firma, 03 Aralık 1997 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: firma ito üyesi

Diğer bilgiler: