Atk Tekstil

İletişim Bilgileri

Adres: Fırın Sokak, No: 45 Kilise Karşısı Mecidiyeköy Mahallesi, Bomont Şişli, İstanbul, Türkiye

Telefon: (0212) 225 0400

Faks Numarası: (0212) 225 0304

Tekstil hakkındaki bilgiler

Firma/Kurum Ünvanı: Atk Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Web sitesi:

E-mail: info@atktekstil.com.tr

Ticaret odası sicil kayıtlarına göre bu işletme 16 senedir faal

Firma tescil bilgileri

Firma sicil bilgilerini sadece üyeler görebilir. Oturum aç

Atk Tekstil hakkında

Tekstil mamulleri ve her nevi konfeksiyon emtiasının imalatı, alım ve satımı, taahhüt ve pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak ve Amaç ve konusuna ilişkin olarak yurt içinde ve yurt dışından uzun, orta ve kısa vadeli krediler, kefaletler alabilir, yurt içindeki ve yurt dışındaki mali ve sınai kuruluşlara borçlanabilir, bunlara kefaletler verebilir, gerekli kefalet, rehin ve gerekli diğer sözleşmeleri yapabilir. Şirket faaliyetleri iin her türlü menkulü ve gayrimenkulü, ipotekli ipoteksiz, rehinli, rehinsiz, dilerse üzerindeki her türlü hukuki vecibelerini ve her türlü şahsi ve ayni haklarla birlikte alabilir, ya da satabilir, aracılık yapabilir, menkul ve gayrimenkul mallarla ilgili olarak, Medeni Kanun borçlar kanunu, türk ticaret kanunu, icra iflas kanunu ile çeşitli mevzuat hükümlerinin hükmi şahıslara tanıdığı imkan ve yollar dairesinde çeşitli şekillerde iktisap edebilir, satabilir, devir edebilir; veya temellük edebilir keza bu yollarla elden çıkarabilir, keza sahibi bulunduğu ve edineceği menkul ve gayrimenkulleri takas trampa edebilir veya iştira hakkı tesis ve kabule, şirket işleri için lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde gerek şirket gerekse 3. şahıslar lehine rehin ve ipotek tesis edebilir, verebilir, kabul edebilir, ipotek fek edebilir, hak ve alacaklarının temini ve tahsili için ayni ve şahsi her türlü hak tesis edebilir, gerek şirket lehine gerekse başka şahıs veya hükmi şahıslar lehine banka veya kredi veren kurumlara açılmış veya açılacak kredilerin teminatını teşkil etmek üzere ipotek ettirebilir veya kefalet verebilir. Kendi veya başkalarının gayrimenkullerini teminat olarak gösterebilir. şirket, 3. gerçek kişilere veyahut diğer firmaların lehine kefalet verilmesine ilişkin yetki verebilir. Menkul, gayrimenkul hak veya tesisler kiralayabilir, kiraya verebilir, kira sözleşmelerini tapuya karşılıklı veya tek taraflı olarak şerh ettirebilir, inşa edebilir veya ettirir, işletir veya işlettirebilir, gayrimenkuller üzerinde irtifaklar, intifa hakları, kat mülkiyetleri, ifraz ve tevhit ve parselasyon için her türlü muamele ve tasarurfu yapabilir, taşınır ve taşınmaz mallar için satış vaadinde bulunabileceği gibi temlik muameleleri yapabilir ve bu hususta sözleşmeler akdedebilir keza faaliyetleri için lüzumlu görülecek her türlü menkul gayrimenkullerle ilgili bilumum ihalelere iştirak edebilir, ihaleye girebilir, taahhüt işlerine girişebilir,

İlgili aramalar

Haritadaki konumu

Atk Tekstil nerede?. Yukarıdaki haritada görüntüleyebilirsiniz.

Yol tarifi

Atk Tekstil yerleşkesine nasıl gidileceğini öğren.

Sokak görünümü

Bu özellik bazı bölgelerde çalışmayabilir.

Görüşler

Görüş yazmak için lütfen giriş yapınız
Giriş yap Üye ol
Çıkış yap

-