Aybak Gayrimenkul ve Bilgisayar Danışmanlık Pazarlama

İletişim bilgisi

TELEFON:

0216 449 4043

ARA

ADRES:

GIT

Acarkent 3. Kısım 9. Cad. No:4 Acarsize Çarşı Binası A Bl. /11 Beykoz, İstanbul

İşletme Hakkında

Aybak Gayrimenkul ve Bilgisayar Danışmanlık Pazarlama Limited Şirketi

Gayrimenkul ve menkul mallar almak, satmak, kiraya vermek imar planları yaptırmak, gerekli ifraz işlemlerini yaptırmak, terk edilmesi gereken yerleri terk etmek, imar gereği alınacak yerleri almak ve istimlak ettirmek, satın almak, bunlar için belediyeler ve ilgili imar ve inşaat işi yapan kamu kurum ve kuruluşları ve üçüncü şahıslar ile işbirliği yapmak. Üçüncü şahıslara ait gayrimenkulerin ve menkul alınıp satılmasına ve kiralanmasına aracılık etmek. Üçüncü şahsılara ait gayrimenkulleri satmak veya kiralamak için açık arttırmalar düzenlemek veya düzenlenen açık arttırmalara iştirak etmek. Her türlü inşaat taahhüt işleri konut işyeri ticaret- hane inşaatlarını yapmak satmak kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve arsalar üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. Şirket yurt içi ve yurt dışı kurum ve bankalardan kredi sağlamak ve de kredialmak için gerektiği taktirde şirketin menkul ve gayrimenkullerini rehin ve ipotek ettirmek. Şirket maksat ve konusunun tahakkuku için hertürlü menkul ve gayri- menkul malları satın alır, satar, kiraya verir, üçüncü kişilerden kiralar, rehin ve ipotek eder. Bunlar üzerinde her şekilde tasarrufi ve iltizami muamelelerde bulunur. Şirket menfaatlerinin korunması için üçüncü kişilerden ipotek alır ve fek eder ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 645922 sicil no ile kayıtlı firma, 20 Kasım 2007 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: firma ito üyesi

Diğer bilgiler: