Basın Konut Yapım

İletişim bilgisi

TELEFON:

0212 458 7615

ARA

ADRES:

GIT

Klodfarer Cad. Servet Han No:41/16 Çemberlitaş, İstanbul

İşletme Hakkında

Basın Konut Yapım San. ve Tic. Ltd. Şirketi

Turizm sahasında mer'i ve ileride olacak kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğ gibi mevzuat çerçevesinde ticari, sınai, mali konularda yurt içinde ve yurt dışında aşağıda açıklanan uğraşı konularında ticari ve sınai faaliyetlerde bulunmak. Turistik oteller, moteller, kamp yerleri, tatil köyleri tesis ve inşa etmek, satın almak, üçüncü kişilere kiralamak, bunlardan turistik işletmeyle ilgili ayni, şahsi haklar kabul ve tesis etmek. İç ve dış turistik, seyahat, nakliye işletmeciliği, acentalığı, rehberliği gibi işleri yapmak, karşılıklı değiştirme yolu ile seyahatler düzenlemek bu konuda gerekli akitleri yapmak Yönetim kurulunca şirket faaliyeti için gerekli görülen arsaları almak ve bu arsalar üzerinde bina inşa etmek, bu daireleri satmak ve bu gayrimenkuller üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar tesis etmek Arsalar alıp bunları parsellere bölüp satmak ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 203039 sicil no ile kayıtlı firma, 08 Mayıs 1984 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: firma ito üyesi

Diğer bilgiler: