Bayraktar Diyaliz Merkezi

İletişim bilgisi

TELEFON:

0212 643 4300

ARA

ADRES:

GIT

Bayraktar Sok. No: 1 Merkez Mh. Köyiçi Güngören, İstanbul, Türkiye

İşletme Hakkında

Bayraktar Özel Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şirketi

Sağlık dispanserleri, özel klinikler ve özel hastahaneler açmak ve işletmek Toplu konut kanununda belirtilen hükümlere göre toplu konut yapmak projelendirmek bu kanunun ön gördüğü işleri yapmak benzeri konular ile iştigal eden yurt içi ve yurt dışı danışmanlık proje ve yapıcı kuruluşlarla işbirliği yapmak yurt içi ve yurt dışında proje fizibilite tasarım kontrolörlük konularında müştereken taahhütlere girmek, Maksat ve mevzuunun gerçkeleşmesi için her türlü ticari ve sınai iç ve dış teşebbüslere girişmek orta kısa uzun vadeli istikrazlar akdetmek ayni ve kefalet kredileri temin edebilir gerektiği taktirde şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını rehin ve ipotek eder bunları çözer, Arsa bina her nevi gayrimenkullerin imar ve inşaatların ifraz ve taksimi gayrimenkuller üzerinde irtifak hakkı ve kat mülkiyeti her türlü ayni haklar kurmak iktisap etmek devretmek kat mülkiyeti mevzuatına göre taksim ve ifrazını yapmak bir cümle gayrimenkulleri kiralamak ve kiraya vermek ve şirketin anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 296696 sicil no ile kayıtlı firma, 02 Mart 1993 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: sağlık hizmeti firma ito üyesi

Diğer bilgiler:

Linkler:

www.bayraktardiyaliz.com