Bilfen Eğitim Kurumları

İletişim bilgisi

TELEFON:

0216 428 0081

ARA

FAKS:

0216 428 0015

ADRES:

GIT

Üçpınar Cad. No:89 Bulgurlu, Üsküdar, İstanbul

İşletme Hakkında

Bilfen Eğitim Kurumları Anonim Şirketi

Ülkemizin eğitim seferberliğine katkıda bulunabilmek amacı ile yürürlükteki yasaların müsaade ettiği ölçüde;İlkokul öncesi çağındaki çocukların eğitimi için yuva cinsi okullar anaokulları yazokulları açmak ve işletmek. İlköğretim okulları liseler meslek liseleri açmak ve işletmek. Spor kompleksleri kurarak buralarda yetenekli gençleri eğitmek. Özel okullar ve dersaneler açmak ve işletmek. Ana amaç ve konusu ile ilgili olmak kaydıyla ihtiyacı olan menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir ihtiyacından fazla olanları satabilir ve bunlardan dolayı borçlu veya alacaklı olabilir, gerektiğinde belediyelere ve kamu kuruluşlarına bedelsiz olarak yol terkedebilir. Borç ve alacağını teminata bağlayarak rehin ve ipotekleri alıp verebilir bu ipotekleri fekkedebilir, ve gerektiğinde başka şahıslar lehien rehin veya ipotek edebilir, başkalarına ait gayri menkuller üzerinde ipotek kabul edebilir ve bunlarla ilgili olarak tapu dairelerinde tescil ve işlem yapar veya yaptırabilir. Bunun için Tapu dairelerinde irtifak ve diğer ayni haklar tesis edebilir bunları devredebilir icabında ifraz ve tevhid ile parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufu yapabilir gayrimenkuller ve menkuller kiralayabilir ve kendisine ait olanları kiraya verebilir. Gayrimenkuller için satış vaadinde bulunabileceği gibi başkalarının satış vadini kabul edebilir temlik ve temellük muameleleri yapabilir bu hususta mukavele aktedebilir. ve 11. 1. 2007 tarihinde tescil edilen anonim şirket anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler
İstanbul Ticaret Odası'na 172134 sicil no ile kayıtlı firma, 27 Haziran 1980 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: firma ito üyesi

Diğer bilgiler: