Giriş yaparak siteyi daha kapsamlı kullanabilirsiniz. Buradan üye olabilirsiniz.

Birleşenler Elektronik Aydınlatma İnşaat Yapı Malzemeleri Makina Kurumsal

7 yıl önce   Sarı Sayfalar   Kadıköy   72 Gösterim

0.0 yıldız

Bilgiler

Telefon 0216 565 8486
Ünvan Birleşenler Elektronik Aydınlatma İnşaat Yapı Malzemeleri Makina San. ve Tic. Ltd. Şirketi
Adres Merdivenköy Mah. Ressam Salih Ermez Cad. Gümrük Sok. No: 7/1 Kadıköy - İstanbul
Faks 0216 565 7873

Kayıtlı olduğu ilçe: Kadıköy


Birleşenler Elektronik Aydınlatma İnşaat Yapı Malzemeleri Makina San. ve Tic. Ltd. Şirketi

Yurt içinde ve yurt dışında her türlü elektrik levazımatı elektrik malzemeleri ampülleri harici ve dahili aydınlatma armatürleri. . . . . . . emsali diğer ürünlerin imalatını sondajını pazarlamasını tanıtımını alım satımını ve ithalat ve ihracatını yapmak ve buna bağlı her türlü binanın ihtiyacı olan gereksinimlerini karşılayıp gerekli proje etüt ve mühendislik hizmetini sağlayarak elektrik kurumu veya elektrik ruhsatı veren kuruluşlara baş vurup ruhsat almak. İnşaat sanayi; yurtiçinde ve dışında mevzuatın verdiği izin çerçevesinde dilediği yerden ve dilediği hakiki hükmü satışlardan ipotekli ve ipoteksiz, hisseli ve hissesiz, bilcümle gayrimenkuller, araziler ve arsalar satın almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak. Keza bunlar üzerinde her türlü inşaat, bayındırlık işleri, yol, kanal, bina, baraj, hastane, otel, motel, kamp, turistik konaklama tesisleri, yan hizmet binaları, konut, fabrika, işhanı, inşa etmek, ettirmek, taahhüt etmek, bu gibi işlere müteahhit sıfatı ile iştirak etmek, sabit prefabrik inşaatların yapım ve onarımları, imar ve bayındırlık işlerinin yapım ve taahhütü inşaat ve imar konularında teknik hizmetler ve danışmanlık hizmetlerinin yaptırılması, inşaat ve yapı sektöründe kullanılan bilumum emtia ve bu sektörün ihtiyaç duyabileceği her türlü malzemenin ve izolasyon maddelerinin alım satımı, pazarlaması ithalat ve ihracatını yapmak. Konusu ile ilgili her türlü menkul ve gayrimenkul mallara ve nakil vasıtalarına sahip olabilir veya kiralayabilir, bunları satın alabilir, menkullerini rehin edebilir, gayrimenkullerini borçlar için ipotek edebilir, alacakları için ipotek kabul edebilir, gayrimenkulleri üzerinde şirketin hakları için tasarrufda bulunabilir. İştigal mevzuuna giren işler için dahilden ve dış piyasadan uzun, orta ve kısa vadeli kredi alan anlaşmaları yapabilir. Şirketin ihtiyaç duyacağı istikrazlarda bulunabilir, şirket alacaklarını teminat altına almak için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehni alabilir, fekkedebilir ve şirket mevzuundan mütevellit borçlar için gayrimenkul ipoteği veya menkul rehni verebilir. ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 552472 sicil no ile kayıtlı firma, 25 Nisan 2005 tarihinde kuruldu.


 
Not: Görüş yayınlayabilmek için, oturum açmalısınız. Üye değilseniz buraya tıklayınız