Birleşik Grup Tekstil

İletişim Bilgileri

Adres: Karaağaç Sokak, No: 14 Sanayi Mahallesi, Güngören, İstanbul, Türkiye

Telefon: (0212) 505 2221

Hazır giyim hakkındaki bilgiler

Firma/Kurum Ünvanı: Birleşik Grup Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Web sitesi:

Ticaret odası sicil kayıtlarına göre bu işletme 25 senedir faal

Firma tescil bilgileri

Firma sicil bilgilerini sadece üyeler görebilir. Oturum aç

Birleşik Grup Tekstil hakkında

Tabi ve sentetik elyaftan mamul iplikler imal etmek, bu ipliklerden her çeşit kumaş ve manifatura mamulleriyle diğer tekstil mamullerini bizzat imali, imal ettirilmesi, ithali, ihracı, terbiye, kaşarlama, boyama, apre ve emprime işlerini yapmak, başkalarına yaptırmak ve, Yukarıda yazılı işletme mevzuuna giren bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. Yurt içinde ve yurt dışında şirket, amaç ve konusunun gerektirdiği tüm menkul ve gayrimenkul malları temellük edebilir ve bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir. Bu kabil malları satın alabilir, gereğinde tekrar satabilir, inşa edebilir, inşa ettirebilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir, gereğinde onarabilir veya genişletebilir. Şirket madde de sayılanlarla sınırlı olmaksızın, taşınmazlarla ilgili Türk medeni Kanunun hükümlerinde tanımlanan her türlü hukuki işlem ve tasarrufta bulunabilir, Yurt içinde ve dışında menkul, ayrimenkul eşya üzerindeki mülkiyet haklarını ve sınai ve ticari hakları devralıp, devredebilir ve bunlar üzerinde alım, satım, rehin veya ipotek tesisi dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü tasarrufi muameleler yapabilir, leyh ve aleyhinde her çeşit ayni, irtifak, kira şufa, sükna gayrimenkul mükellefiyeti, ipotek vesair hakları iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir, bu tasarruf muameleleri yönetim kurulu kararı ile yapılır. Şirket (alacaklarını güvence altına almak için) ipotekler alabilir ve diğer teminat ve güvenceler kabul ve fek edebilir. şirket, şirketin mevcut ve gelecekti borçlarını güvence altına almak için, kendi taşınmazları üzerinde ipotekler, rehinler, irtifaklar ve üst hakları oluşturabilir, bunları kaldırtabilir, ciranta sıfatıyla ticari senetler imza edebilir, poliçeleri ödeyebilir veya menkul kıymetleri garanti edebilir. Şirketin borçlarını güvence altına almak amacıyla şirket tarafından herhangi bir ipotek veya işletme rehni oluşturabilmesi için şirket yönetim kurulunun kararı gereklidir. Ticari siciline kaydedilmiş noter tasdikli imza sirkülerinde belirtildiği şekilde şirketi ilzam ve temsil edecek kişi veya kişiler, yönetim kurulu kararı ile ipotek veya ticari işletme rehni oluşturmaya ve başka kişiler yetkili kılınmadığı takdirde şirket adına her türlü ticari senedi keşideye, tescil için başvurmaya ve ilgili belgeleri imzalamaya yetkili olacakları belirtilmiştir.

İlgili aramalar

Haritadaki konumu

Birleşik Grup Tekstil nerede?. Yukarıdaki haritada görüntüleyebilirsiniz.

Yol tarifi

Birleşik Grup Tekstil yerleşkesine nasıl gidileceğini öğren.

Sokak görünümü

Bu özellik bazı bölgelerde çalışmayabilir.

Görüşler

Görüş yazmak için lütfen giriş yapınız
Giriş yap Üye ol
Çıkış yap

-