Bulamur Eğitim Kurumları

İletişim bilgisi

TELEFON:

0216 346 9231

ARA

FAKS:

0216 348 3819

ADRES:

GIT

Osmanağa Mah. Çilek Sok. No:38 Kadıköy, İstanbul

İşletme Hakkında

Bulamur Eğitim Kurumları Ticaret Limited Şirketi

Her türlü orta öğretim ve yüksek öğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrencilere hizmet vermek amacıyla özel öğrenci yurtları açmak kantin ve yemekhane hizmetleri vermek. Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için menkul ve gayrimenkul malları iktisap eder bunları inşa eder alıp satar imalini yapabilir kendisi kiralayabileceği gibi başkasına kiraya verir rehin ve ipotek alabilir borçları için rehin ve ipotek verebilir ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 673286 sicil no ile kayıtlı firma, 24 Temmuz 2008 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: firma ito üyesi

Diğer bilgiler: