Bulut Mermer Granit

İletişim bilgisi

TELEFON:

0216 466 2260

ARA

ADRES:

GIT

Tavukçu Yolu Cad. No: 183 Ümraniye Adliyesi Yakınında Y.Dudullu Mh. Ümraniye, İstanbul, Türkiye

İşletme Hakkında

Bulut Mermer Granit İnşaat Besicilik Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi

Yer altı ve yer üstü maden ve tabii kaynakların mevcut kanunlara uygun olarak çıkartılması, işletilmesi, satın alınması ve kiraya verilmesi;maden arama ruhsatnamesi almak, maden aramak, işletme hakkı talep etmek, işletme ryhsatnamesi ve işletme imtiyazı olmak, devri kabil maden haklarını devir almak. İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden, mermer, granit, taş, kireç, kil, kömür ocakları işletmeciliği yapmak. İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile şirket endüstriyel hammaddeleri, kil grupları, kaolen, diatomit, feldispot, kuars ve kuarsitler, talk, profilit, boroks, kalsit ve maden kapsamına giren tüm ürünlerin aranması çıkartılması, işlenmesi, alımı satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek. . . Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. Şirket amacının gerçekleşmesi için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir, ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intia, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirket maksat ve mevzuuna giren işler için dahilden ve dış piyasadan uzun, orta ve kısa vadeli krediler alabilir, bu nedenle de ilgili müesseseler ile anlaşmalar yapabilir, istikrazlarda bulunabilir, şirket alacaklarını teminat altına almak için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehni alabilir, fek edebilir, şirket mevzuundan mütevellit borçlar için gayri menkul ipoteği ve menkul rehni verebilir, yine leh ve alehte her türlü aynı hak, irtifak, kira, şuta, intifa, sükna ve gayrimenkul mükellefiyeti ile sair hakların iktisap tesis, terkin ve fek edebilir. ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 610746 sicil no ile kayıtlı firma, 29 Aralık 2006 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: mermer firma ito üyesi

Diğer bilgiler:

Benzer Yerler: