Büro Statik

İletişim bilgisi

TELEFON:

0212 217 5995

ARA

ADRES:

GIT

Kervangeçmez Sok. No: 10 Daire: 1 Mecidiyeköy Mh. Şişli, İstanbul, Türkiye

İşletme Hakkında

Büro Statik Mühendislik İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şirketi

Her türlü inşaat iç ve dış dekorasyon rölöve restütisyon ve tadilat işleri ile ilgili mimalık mühendislik statik projelendirme proje fizibilite raporu teknik danışmanlık ve organizasyon uygulama ve kontrollük piyasa araştırma hizmetlerini yapmak ve yaptırmak. Şirket mülkiyetinde olan veya ihtiyacı olan menkul ve gayrimenkulleri kara deniz ve hava nakil vasıtalarını her türlü iş makinaları tesisat makine alet edevat yedek parça ve malzemelerini alabilir kiralayabilir satabilir kiraya verebilir tahsis edebilir mübadele edebilir ithal edebilir kendi adına tescil ettirebilir tapuda cins tashihi yapabilir başkaları adına tescil ettirebilir bunlar üzerinde gerçek ve tüzel kişiler lehine ipotek alıp verebilir rehin ipotek teminat kefalet intifa ve irtifa hakları kurabilir fek edebilir ve kaldırabilir. Şirket alacaklarına teminat olarak gerçek ve tüzel kişile re ait menkul ve gayrimenkul kıymetler ile gayrimaddi haklar üzerine şirket lehine ipotek teminat kefalet rehin intifa irtifa ve diğer bu gibi ayni hakları kabul etmek kurmak kaldırmak feketmek gibi işlemleri yapabilir. Kendi leyh ve aleyhine grup firmaları üçüncü firmalar ve üçüncü şahıslar lehine mevcut ve olacak hertürlü riskleri karşılayacak şekilde müteselsil kefalet menkul rehni işletme rehni banka garantisi şeklinde aynı veya maddi her nevi teminat alıp verebilir ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 594653 sicil no ile kayıtlı firma, 10 Temmuz 2006 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: inşaat firma ito üyesi

Diğer bilgiler:

Benzer Yerler: