Çaba Elektrik

İletişim bilgisi

TELEFON:

0216 355 0648

ARA

ADRES:

GIT

Müminderesi Yolu Sok. No: 44 Mümin Apt. Daire: 10 Sahrayıcedit Mh. Kadıköy, İstanbul, Türkiye

İşletme Hakkında

Çaba Elektrik Elektronik ve Elektromekanik Ticaret Limited Şirketi

Yurt içinde ve yurt dışında Devlet, İktisadi devlet teşekkülleri, katma ve özel bütçeli daireler, hakiki ve hükmi şahıslarla teşekküllere ait her türlü elektrik (alçak ve yüksek gerilim) tesisat, montaj taahhütlerini kabul ve ifa etmek Konusu ile ilgili her türlü elektrik malzemeleri hizmetleri plan, proje ve etüd işleri, elektrik tesisat taahhüt ve gerekli tesisleri yapmak, açmak, kiralamak, bağlantı kurmak satmak, satın almak, işletmek, imalat ürünleri pazarlamak satmak satın almak, ihracatını yapmak gerektiğinde imalatını yapmak. Şirket amaç ve konularını gerçekleştirebilmek için menkul ve gayrimenkul mal ve haklar alabilir, kiralayabilir, kirtaya verebilir ve gerektiğinde bu mal ve hakları satabilir Resmi ve özel kişi ve kuruluşlar tarafından açılacak ihale- lere katılabilir, konusu ile ilgili taahhüt işlerine girebilir Şirket işlerini yürütebilmek için gerekli görürse ipotek ve rehin kabul edebilir, Konusu ile ilgili her türlü mühendislik ve müşavirlik hizmetleri yapmak ana sözleşmesinde ve 29. 6. 2004 tarihinde tescil edilen anasözleşme tadil metninden yazılı olan diğer işler
İstanbul Ticaret Odası'na 490649 sicil no ile kayıtlı firma, 16 Ocak 2003 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: elektrik tesisatı ve onarımı firma ito üyesi

Diğer bilgiler: