Çağ Grubu Sağlık İnşaat Turizm Taşımacılık İstanbul Şubesi

İletişim bilgisi

ADRES:

GIT

Rıhtım Cad. Misakı Milli Sok. İdil Han No: 4 Daire: 7-8 Kadıköy, İstanbul

İşletme Hakkında

Çağ Grubu Sağlık İnşaat Turizm Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul Şubesi

İnşaat işleri yapmak resmi ve özel kuruluşlar ile özel şahısların konut toplu konut. . inşaat sıhhi tesisat alt yapı dekorasyon ihalelerine katılmak. . . ve 18. 1. 2011 tarihli tescile ait tadil metninde yazılı olan diğer işler,
İstanbul Ticaret Odası'na 818190 sicil no ile kayıtlı firma, 04 Mayıs 2012 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: firma ito üyesi

Diğer bilgiler: