Çağrı Eğitim Kurumları

İletişim bilgisi

ADRES:

GIT

Menderes Mah. 2. Sok. No: 6 Esenler, İstanbul

İşletme Hakkında

Çağrı Eğitim Kurumları Limited Şirketi

Eğitim hizmetleri verebilmek için ilgili mercilerden izin alarak bireyin bilgisel, kültürel ve mesleki yönlerinden gelişmesini ve yetişmesini sağlamak üzere; kreşler, çocuk bakım evleri, ana okulları, ilkokullar, orta okullar, liseler ve üniversiteler, her türlü desaneler ve kurslar ile sair öğretim ve eğitimle ilgili benzeri kuruluşlar, yurtlar, tesisler açmak, açtırmak, çalıştırmak ve işletmek veya başkalarına ait bu dalda faaliyet gösteren kuruluşları satın almak veya kiralamak ve 22. 9. 1999 tarihinde tescil edilen tadil mukavelesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 358730 sicil no ile kayıtlı firma, 18 Aralık 1996 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: firma ito üyesi

Diğer bilgiler: