Çapa Eğitim Kurumları

İletişim bilgisi

TELEFON:

0212 674 3781

ARA

CEP TELEFONU:

0212 674 3435

ARA

FAKS:

0212 674 9034

ADRES:

GIT

Litros Yolu, 2. Matbaacılar Sitesi Kat 3 C Blok 1nc3 Topkapı, Zeytinburnu, İstanbul

İşletme Hakkında

Çapa Eğitim Kurumları Ticaret Limited Şirketi

Teknik konularda özel gündüzlü ve yatılı ana okulu ilk okulu ilk orta lise, yüksek okul ve hazırlık sınıfları açmak açılmış okulların işletilmesini deruhte etmek kurs tertiplemek özel öğrenci yurtları laboratuvarlar atölyeler enstitüler kız ve erkek meslek okulları ve yabancı dil öğretimi yapan okullar açmak ve işletmek Konusu ile ilgili gayrimenkul satın alır kiralar veya kiraya verir gerekirse satar tevhid ifraz cins değişikliği kat irtifakı kat mülkiyeti işlemleri yapar gerek kendi gerekse üçncü şahısları menkul gayrimenkulleri üzerinde şirket leh ve aleyhine her türlü ipotek rehin ve sair ayni haklar tesis ve bunları fekeder muvafakatlar verir ve mukavele yapar ve şirketin anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 334534 sicil no ile kayıtlı firma, 01 Eylül 1995 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: firma ito üyesi

Diğer bilgiler: