Çiçek Eğitim Kurumları

İletişim bilgisi

TELEFON:

0216 308 1019

ARA

ADRES:

GIT

Kandilil Mah. Kandilli İskele Cad. No:34 Üsküdar, İstanbul

İşletme Hakkında

Çiçek Eğitim Kurumları Limited Şirketi

Ülkemizin eğitim bakımından daha üst bir düzeye erişmesini temin amacı ile ve yine bu konuda uğraş veren resmi teşekküllere yardımcı olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gerekli izin alınmak kayıt ve şartı ile her türlü eğitim kademesine cevap verebilecek özel okullar, özel dershaneler açmak, işletmek ve bu okullarda öğretim görecek öğrencileri bilimsel metotlarla en iyi şekilde eğitmek ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 708977 sicil no ile kayıtlı firma, 04 Eylül 2009 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: firma ito üyesi

Diğer bilgiler: