Dal Elektrik Motorları

İletişim bilgisi

TELEFON:

0212 639 8500

ARA

FAKS:

0212 451 5635

ADRES:

GIT

Mehmet Akıf Cad. Eskı Londra Asfaltı Haydar Akın Is Merkezi, 1. Blok No: 25 Kat: 6 34510 Sırınevler, Bahçelievler, İstanbul

İşletme Hakkında

Dal Teknik Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Çimento, makina, gıda, otomotiv, tekstil, plastik, ambalaj, kağıt, ilaç, seramik, madencilik, matbaacılık, gemi inşa, kimya, telekomünikasyon, mobilya, petrol ve benzeri sanayi dallarındaki endüstri tesislerinin bütün olarak veya parça parça projelendirilmesi, imalatı, tesisi, proje ve inşa sürecinde ve işletelmesi sırasında teknik danışmanlık, kontrollük, mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinde bulunmak. Bu tesislerin sökülmesi ve sökülmüş olanların yeniden başka yerlere montajını bütün veya parça olarak yapmak. Bu gibi tesislerin revizyonu için gerekli projelendirme ve teknik mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinde bulunmak. Anahtar teslimi yapımını üstlendiği endüstri tesislerinin binalarını inşa etmek veya ettirmek, Her kademede özel ve resmi ihalelere katılabilir. Taahhütlerde bulunabilir. Bunları tek başına veya yerli yabancı özel ve tüzel kişilerle ortaklık şeklinde yapabilir. Her türlü teminat mektupları verir veya alır, Şirket amaç ve konusunu gerçekleşmesi için gerekli olan kredileri iç ve dış finansman kurumlarından temin edebilir, her türlü gayrimenkulleri taşıt araçlarını satın alır, satar, kiraya verir, kiralar, rehin ve ipotek eder, kat karşılığı sözleşmeler akteder, şirket menfaatlerinin korunması için ipotek alır ve kaldırır. Şirket menfaatleri gereği gerekirse firma üzerine kayıtlı gayrimenkulleri 3. şahıslar lehine de ipotek verir ve kaldırır. Şirket için lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir satabilir kirayalabilir finansal kiralama yapabilir yahut kiraya verebilir yurtiçinde ve yurt dışından teminatlı yahut teminatsız her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayrimenkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek şirket namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat kafelet işletme rehni ve ipotek tesis edebilir. Alacaklarına karşılık ipotek veya rehin alabilir borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine ipotek yahut rehin verebilir bu ipoteklerin terkini talep edebilir her türlü kefalet ve teminat verebilir ve 12. 11. 2008 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 440591 sicil no ile kayıtlı firma, 27 Haziran 2000 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: elektrik dal elektrik motorları firma motor elektrik bahçelievler firma ito üyesi

Diğer bilgiler:

Linkler:

www.dal.com.tr