Ekin Serbest Muhasebecilik ve Danışmanlık

İletişim bilgisi

TELEFON:

0212 250 0268

ARA

CEP TELEFONU:

0212 254 7576

ARA

FAKS:

0212 256 4445

ADRES:

GIT

Gülbahar Mah. Otello Kamil Sok. Yaşar Apt. No:3/16 Şişli, İstanbul

İşletme Hakkında

Ekin Serbest Muhasebecilik ve Danışmanlık Limited Şirketi

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensibleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince defterlerini tutmak bilanço kar zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işlerini yapmak ve ve 1. 7. 1991 tarihinde tescil edilen tadil mukavelesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 243358 sicil no ile kayıtlı firma, 09 Mart 1988 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: firma ito üyesi

Diğer bilgiler: