Elit Ajans Dağıtım

İletişim bilgisi

TELEFON:

0212 881 5769

ARA

ADRES:

GIT

Metin Oktay Cad. No: 34 Güller İşhanı Kat: 3 Fatih Mh. Büyükçekmece, İstanbul, Türkiye

İşletme Hakkında

Elit Sosyal Hizmet Organizasyonu ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Firmaların her türlü tahmil tahliye işlerini yapmak. Bu konuda taahhüde girmek, yüklenici firma olarak mukaveleler tanzim ve imza etmek. Şirketin amaç ve konusunu gerçekleştirmek için lüzumlu makina ve tesisler ile gayrimenkuller iktisap devir ve ferağ etmek kiraya vermek gayrimenkuller üzerinde leh ve alehte olmak üzere ipotek almak ve vermek fek etmek irtifak ve intifa gayrimenkul mükellefiyeti kat mülkiyeti kat irtifakı tesis etmek. Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını temin için rehin ve kefalet vermek rehin ve kefalet almak rehinleri fek ve tadil etmek ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 703238 sicil no ile kayıtlı firma, 29 Haziran 2009 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: kargo firma ito üyesi

Diğer bilgiler:

Benzer Yerler: