Er-gül Turizm ve Ticaret

İletişim bilgisi

TELEFON:

0212 246 1714

ARA

ADRES:

GIT

İnönü Mah. Cumhuriyet Cad. No:59 Şakirpaşa İşhanı Kat 5 Elmadağ, Şişli, İstanbul

İşletme Hakkında

Er-gül Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi

Turistik oteller, moteller, kampyerleri tatil köyleri tesis ve inşa etmek satın almak üçüncü kişilere kiralamak veya bunlardan kiralamak turistik işletmeyle ilgili ayni şahsi haklar kabul ve tesis etmek turizm işletmeciliği yapmak Yiyecek ve içicek servisleri lokanta bar kafeterya çayhane pastane diskotek . . . kiralamak satın almak işletmek. İşletme amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için menkul ve gayrimenkul iktisap etmek, iktisap ettiği menkul ve gayrimenkulleri başkalarına satmak, bunlar üzerinde gerek kendi borcu gerekse başka şirket ve şahısların borcu için ipotek tesis ederek her türlü takyid edici muameleleri yapabilmek kiraya vermek, başkalarını tesis menkul ve gayrimenkulleri üzerinde hak ve alacakların temini için aynı şahsi her türlü rehin ipotek ve teminat labilmek ve 7. 8. 1997 tarihinde tescil edilen tadil mukavelesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 226302 sicil no ile kayıtlı firma, 12 Ağustos 1986 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: firma ito üyesi

Diğer bilgiler: