Erer Müşavirlik Mühendislik ve Müteahhitlik

İletişim bilgisi

TELEFON:

0216 358 1104

ARA

FAKS:

0216 363 5481

ADRES:

GIT

Cemil Topuzlu Cad. İş Bankası Blk. D Blk. No:4 Fenerbahçe, Kadıköy, İstanbul

İşletme Hakkında

Erer Müşavirlik Mühendislik ve Müteahhitlik Anonim Şirketi

Dış ülkelerde ve Türkiye'de yapılacak aşağıda gösterilen inşaat, tesisat, montaj, yatırım, bayındırlık ve ulaştırma işlerini taahhüt ve ifa etmek;Konut, okul ve hastahane binaları ile diğer her çeşit binalar siteler, oteller, moteller ve diğer turistik tesisler, fabrikalar, petrol tasfiyehaneleri, petrol tankları ve sair tesisler, petrol, tabii gaz ve sair boru hatları ile havai hatlar. . . . . . . Konusuna gerin işlerin ifası için lüzumlu gayrimenkulleri iktisap etmek satmak kiraya vermek veya kiralamak ve bu gayrimenkuller ve menkuller üzerinde üçüncü şahıslar lehine ipotek rehin mülkiyetin gayri aynı haklar tesis etmek ve keza üçüncü şahıslara ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerine rehin ipotek kanuni ve mukaveleden mütevellit bütün mülkiyetin gayri aynı hakları iktasap tesis ve fekhetmek ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 230526 sicil no ile kayıtlı firma, 23 Ocak 1987 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: firma ito üyesi

Diğer bilgiler: