Erfe Yangın Söndürme Cihazları

İletişim bilgisi

TELEFON:

0212 547 8122

ARA

ADRES:

GIT

42/6 Sok. No: 3/A Yenidoğan Mh. Zeytinburnu, İstanbul, Türkiye

İşletme Hakkında

Erfe Yangın Söndürme Cihazları Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Şirket konusu ile ilgili her nevi yangın söndürme cihazları yangın güvenliği konusunda kullanılan elektrikli, elektronik ve mekanik araç ve gereçlerin, cihazların makinaların makina aksam, yedek parçalarının ve aksesuarlarının bu hizmetlerden doğabilecek her türlü ticari faaliyetin gerçekleşmesi için gerekli hammadde yarı mamul yardımcı ve katkı maddeleri ile ilgili konularda gerekli olan her türlü makina ve aksamları yedek parçaları ile araç ve gereçlerin yurt içinden ve yurt dışından alımı, satımı, imali imal ettirilmesi, kullanımı, ithali, ihracı. . . . ; Şirket konusu ile ilgili olarak ivazlı ve ivazsız menkul ve gayrimenkulleri iktisap edebilir bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunabilir bu gayrimenkuller üzerinde her türlü inşatlar yapabilir bu gayrimenkuller üzerinde şirket leh ve aleyhinde ipotekler ve ayni şahsi haklar tesis edebilir trampa edebilir ifraz ve tevhit edebilir parseller haline getirebilir kamu idareleri ve kuruluşları ile gayri menkulleri bedelli ve bedelsiz olarak değiştirebilir bu konulardaki idari ve hukuki mali tasarrufları tapu dairelerin de diğer resmi ve özel kuruluşlarda ifa ve intaç edebilir kat mülkiyeti hakkını kullanabilir irtifak intifa ve sükna hakları ile Türk Medeni Kanunun bu konudaki hükümleri gereğin ce mükellefiyetli ve mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir gerektiğinde sahip olduğu ve menkul ve gayrimen kulleri rehin ipotek teminat kefalet olarak gösterebilir gereğince bu hususları tescil ettirebilir. Sanayi boyaları inşaatla ilgili boya ve malzemeler tekstil boyaları matbaa mürekkep ve boyaları diğer boyalar kimyasal sanayi ve petro kimya sanayi mamulleri. . . . ithalat ihracat ve dahili ticaretini yapmak ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 331724 sicil no ile kayıtlı firma, 22 Haziran 1995 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: yangın söndürme malzemesi firma ito üyesi

Diğer bilgiler: