Erse Eğitim Kurumları

İletişim bilgisi

TELEFON:

0216 540 2094

ARA

ADRES:

GIT

Tatlısu Mah. Hüner Sok. No:4 Ümraniye Madenler Mah. Özdemir Sok. No:2, İstanbul

İşletme Hakkında

Erse Eğitim Kurumları Ticaret Limited Şirketi

Eğitim ve öğretim hizmetleri konusunda Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının izin verdiği her seviyede anaokulu ve ilköğretim okulu açabilir, işletebilir. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. Şirket, maksat ve konusu dahilinde, aracılık yapmamak kaydı ile menkul malları gayrimenkul malları satın alır ve satar, kiraya verir, üçüncü şahıslardan kiralar, rehin ve ipotek eder ve bunlar üzerinde her türlü tasarruf ve iltizami faaliyetlerde bulunur. Şirketin menfaatlerinin korunması için üçüncü şahıslardan ipotek alır ve fek eder. Lüzum görülecek menkul ve gayrimenkul malları temellük edebilir, kara, deniz, hava taşıtlarını alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satın alabilir, satabilir, yeniden inşa edebilir ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 664619 sicil no ile kayıtlı firma, 01 Mayıs 2008 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: firma ito üyesi

Diğer bilgiler: