Ertunga Mimarlık Müşavirlik Organizasyon ve İnşaat

İletişim bilgisi

TELEFON:

0212 263 7923

ARA

FAKS:

0212 263 7932

ADRES:

GIT

Akatlar Söltaş-1 Evleri Menekşe Sok. No:10 Beşiktaş, İstanbul

İşletme Hakkında

Ertunga Mimarlık Müşavirlik Organizasyon ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şirketi

Konusuyla ilgili teknik bürolar kurmak inşaatlarla ilgili projeler çizmek ve ya çizdirmek etütler yapmak ve Gayrimenkuller iktisap etmek, gayrimenkuller ile ilgili cins tashihi yaptırmak devir ve ferağ etmek sahip olunan gayrimenkulleri ve tesisleri gerektiğinde satmak ve iktisap ederek üzerinde inşaatlar yapmak veya yaptırmak, depolar satış ve teşhir yerleri kurmak, gerektiğinde bunları kiraya vermek ve satmak iktisap olunan gayrimenkulleri taksim, ifraz ve tefrik etmek üzerinde irtifak, intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek ipotek rehin ve diğer teminatları vermek ve almak ipotek ve rehinleri fek ve tadil etmek gibi işlemleri yapmak yaptırmak. Şirket işleri için her türlü menkul mal gayrimenkul ve malları gayrimenkul haklar iktisap etmek ipotek vesair ayni hakları tesis ve kabul ve fek etmek. 3. kişilerin bankalar ve diğer kuruluşlardan alacakları kredileri temin etmek için lehlerine ipotek rehin kefalet ve diğer teminatları vermek ayni verilecek teminatları kabul ve fek etmek ve 12. 8. 1998 tarihinde tescil edilen tadil mukavelesinde yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 199444 sicil no ile kayıtlı firma, 09 Ocak 1984 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: firma ito üyesi

Diğer bilgiler: