Erva Home

İletişim bilgisi

TELEFON:

0216 420 3448

ARA

ADRES:

GIT

Modoko Mobilyacılar San. Sit. No: 276 Yukarı Dudullu Mh. Dudullu Ümraniye, İstanbul, Türkiye

İşletme Hakkında

Erva Tekstil Pazarlama İhracat İthalat ve Ticaret Limited Şirketi

Şirket her türlü kumaş mefruşat, perdelik güneşlik, tül, iplik ve sair tekstil ürünlerinin ticaretini, toptan ve perakende alımını ve satışını, ihracatını ve ithalatını yapabilir ve Şirket, gerek yurt için, gerek yurt dışı bankalardan her çeşit kredi talebinde bulunabilir, gerekli kredi sözleşmesi ile sair sözleşme ve kambiyo senetlerini asıl borçlu keşideci avalist müşterek borçlu müşterek müteselsil kefil veya sair sıfatlarlaimzalayabilir. Şirket ayrıca sahibi bulundnuğu veya bulunacağı, bilcümle taşınır ya da taşınmaz mallarını kısmen veya tamamen, gerek şirketin kendi borçları ve gerekse de herhangi bir gerçek veya tüzel 3. kişinin (gerçek kişi, özel/resmi kişi, kurum, kuruluş ve sair) borçları için herhangi bir banka lehine veya gerçek veya tüzel herhangi bir 3. kişi lehine ipotek-rehin tesis edebilir/verebilir, yine şirket lehine veya gerçek veya tüzel 3. kişilerin borçları için dilediği miktar, şekil, tür ve şartlarda, her tür kefalet, aval ve garanti verebilir, bunun için imzalanması gerekli bilcümle sözleşme, kambiyo senedi, taahhütnameyi ve sair belgeleri imzalayabilir şirket konusu ile ilgili olarak her türlü gayrimenkul iktisap etmek, almak, kiralamak, kiraya vermek, satmak sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil etmek veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek. Şirket sahibi bulunduğu veya diğer kişi ve kuruluşlara ait menkul ve gayrimenkulleri ipotekleri verebilir, teminat olarak gösterebilir ve alacaklarına karşılık da menkul ve gayrimenkulleri ipotek alabilir, verebilir ve bu ipotekleri fekkedebilir ve 3. 7. 2008 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.
İstanbul Ticaret Odası'na 389033 sicil no ile kayıtlı firma, 06 Şubat 1998 tarihinde kuruldu.

Kayıtlı olduğu listeler: döşemelik kumaşlar ve mobilya aksesuarları firma ito üyesi

Diğer bilgiler: